Psykiatri og social

Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien.  Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Derudover skal regionerne yde konsulentbistand til regionale og kommunale institutioner.

Alle regioner har i perioden 2012-2015 oplevet en stigende efterspørgsel på behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren (egen læge, psykiatere og psykologer). I 2014 behandlede hospitalspsykiatrien for eksempel 25 % flere voksne patienter end i 2009. Alligevel har regionerne har med en række initiativer nedbragt ventetiden betydeligt.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Udspil: 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder. "Det haster med at sikre forholdene for både patienter og medarbejdere i psykiatrien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Stor tilfredshed blandt patienter og pårørende i psykiatrien

Den samlede tilfredshed med de psykiatriske tilbud i Danmark er høj. Det fremgår af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplever i Psykiatrien 2016 (LUP). "Resultaterne er flotte, og det viser, at der bliver arbejdet hårdt for at give patienterne den bedste behandling", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Stadig brug for en løsning trods nej til udspil om nye bosteder til psykisk syge

"Problemet forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selv om det nuværende forslag om nye bosteder afvises på Christiansborg". Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. "Der er stadig er brug for en løsning, så ansatte, pårørende og beboere kan føle sig trygge".

Læs mere

Nye udredningstal

Patienter har ret til at få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at flere bliver udredt inden for 30 dage i psykiatrien, mens udviklingen er uændret for patienter med fysiske lidelser.

Læs mere