Psykiatri og social

Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien.  Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Derudover skal regionerne yde konsulentbistand til regionale og kommunale institutioner.

Alle regioner har i perioden 2012-2015 oplevet en stigende efterspørgsel på behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren (egen læge, psykiatere og psykologer). I 2014 behandlede hospitalspsykiatrien for eksempel 25 % flere voksne patienter end i 2009. Alligevel har regionerne har med en række initiativer nedbragt ventetiden betydeligt.

Konference d. 20.-22. september, København

International konference om afstigmatisering af psykisk sygdom

Landsindsatsen EN AF OS og World Psychiatric Association's Stigma Section inviterer til international stigmakonference i DGI-byen i København d. 20.-22. september 2017.

Landsindsatsen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Bag EN AF OS- kampagnen står bl.a Danske Regioner. EN AF OS er sammen med World Psychiatric Association's Stigma Section vært for den internationale stigmakonference, som afholdes i DGI-byen i København den 20.-22. september 2017. 

Formålet med konferencen er at udbrede kendskab til forskning og praksisorienteret viden om stigmatisering og afstigmatisering, og hvilke metoder der er virksomme – samt hvilke der ligefrem kan have den modsatte effekt – i en afstigmatiseringsindsats. Konferencen, som er den 8. i rækken på initiativ af World Psychiatric Association’s Stigma Section, vil bidrage til viden om dette og inspirere til nye aktiviteter og projekter på området såvel som fremme netværksdannelse på tværs af nationer og professioner blandt interessenter på området.

Konferencen er relevant for fagpersoner, forskere, afstigmatiseringsindsatser, politikere, mennesker med egen erfaring med psykisk sygdom, pårørende til mennesker med psykisk sygdom samt andre med interesse for området.

 

 

Læs mere og tilmeld dig:

afstigmatiseringskonference.jpg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

mikkel.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Nyt partnerskab mod selvmord

Danske Regioner indgår nu i et partnerskab med 21 organisationer. Samarbejdet skal mindske antallet af selvmord og forsøg på at tage sit eget liv.
- Danske Regioner hilser det brede partnerskab velkomment, siger formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Charlotte Fischer.

Læs mere

Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Læs mere

Indsatsen mod tvang i psykiatrien går langsommere end planlagt

I 2014 og 2015 blev færre og færre psykiatriske patienter lagt i bælte, men den positive udvikling stagnerede i 2016, viser ny opgørelse. "Mange psykiatriske afdelinger har nedbragt brugen af tvang, men vi er ikke tilfredse, før vi får tvangen mærkbart længere ned over hele linjen", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere