Medicin

Medicinområdet er i kraftig udvikling og har som følge heraf regionernes store fokus

I fremtiden forventes der at komme flere nye lægemidler på markedet, vi vil blive i stand til at behandle flere sygdomme samtidig med, at antallet af behandlingskrævende patienter vil stige som følge af den demografiske udvikling. Lægemidlerne vil endvidere blive mere målrettet konkrete patientgrupper, også kaldet Personlig Medicin.

KRIS og RADS

For at håndtere udviklingen på medicinområdet har regionerne nedsat to råd, Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Rådene bidrager samlet til at højne kvaliteten i lægemiddelbehandlingen og sikrer samtidig en ensartet behandling over hele landet. KRIS og RADS foretager udelukkende en faglig vurdering af lægemidler.

KRIS og RADS har selvstændige hjemmesider:

Danske Regioners bestyrelse besluttede i foråret 2016 at etablere et nyt Medicinråd, der gennem en styrket faglig vurdering og inddraggelse af økonomiske omkostninger skal sikre regionerne et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

majbrit.png
Læs mere om

Udgifter til medicin

relaterede nyheder

Læs mere