fakta

Regionernes Resultater 2018

Mere ambulant behandling, kortere ventetid på at blive opereret, lave sundhedsudgifter internationalt set og rygstød til virksomheder. Vi har samlet de vigtigste aktiviteter på de regionale områder i publikationen "Regionernes Resultater 2018".

ANALYSE

Danske Regioners analysemagasin

reg1.png

REGIO er Danske Regioners analysemagasin. Magasinet indeholder analyser, artikler og viden om de områder, regionerne arbejder med: Sundhed, psykiatri, socialomårdet samt den regionale udvikling og vækst. 

TEMA

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient.

TEMA

Sygehusbyggeri

Regionerne bygger nye sygehuse for at skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

De nye sygehuse bliver bygget de næste 10-15 år. Den samlede investeringsramme er på 41,4 milliarder kroner.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om sundheds-, psykiatri- og socialområdet - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen 2016_magasin.png

I vores publikationsarkiv finder du magasiner, pjecer, politiske udspil og andre udgivelser om vores initiativer og resultater på sundheds-, psykiatri- og socialområdet.

økonomiaftale 2019

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i debatindlæg.

Læge løber_NYHED.png
psykiatri

Borgere skal kunne få gratis psykologisk hjælp

Folk, der har psykiske problemer, bør kunne få hjælp fra samfundet langt tidligere end i dag. ”Det vil spare borgere for store lidelser og bidrage til en bedre økonomi for samfundet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

gratis psykhjælp NYHED.png (1)
mental sundhed

Børn og unge med psykiske lidelser skal have nyt tilbud

Flere og flere børn og unge efterspørger hjælp til at håndtere psykiske lidelser. Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri foreslår at etablere et behandlingstilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

misbrug-forside NYHED.png
sundhedsprofilen

Det går den forkerte vej med sundheden

Flere unge mistrives, over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, og flere unge begynder at ryge. Det viser den nyeste undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, Sundhedsprofilen, som er udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

sundhedsprofiler NYHED.png
relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne brugte 15 mia. kroner på nære sundhedstilbud sidste år

Næsten 9 ud 10 danskere var sidste år i kontakt med regionernes nære sundhedstilbud som praktiserende læger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Det er ca. 100.000 flere end for tre år siden. Det nære sundhedsvæsen er en topprioritet for regionerne, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Nu får 18-20-årige gratis psykologhjælp

Unge voksne med depression og angst kan fra i dag komme gratis til psykolog, når nye satspuljemidler træder i kraft. Det er et stort skridt i den rigtige retning, men i regionerne ser vi gerne, at psykologisk hjælp bliver gratis for alle, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Ny akutlægehelikopter i Nordjylland bør placeres bedre

Placeringen af en ny akutlægehelikopter kunne have været bedre og sikret hurtig hjælp til flere danskere, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, som reaktion på, at regeringen og Dansk Folkeparti har placeret den nye helikopterbase i Saltum i Vendsyssel.

Læs mere

Danske Regioner sætter sig for bordenden for at forbedre psykiatrien

Psykiatriske patienter udredes og behandles stadigt hurtigere, og siden 2009 er der kommet 41.000 flere patienter på de psykiatriske hospitaler. Nu inviterer Danske Regioner alle relevante parter til et nyt samarbejde om at løfte kvaliteten i psykiatrien.

Læs mere