Ny kampagne skal få os til at bruge antibiotika med omtanke

Årets antibiotikakampagne vil med oplysning og viden nedbringe forbruget af antibiotika. Det skal mindske risikoen for, at bakterier bliver resistente overfor antibiotika, så de ikke kan bekæmpes.

Næste gang du er til læge eller på hospitalet, kan du møde film, plakater og foldere, der oplyser, hvornår du som patient har brug for antibiotika, og hvornår det er overflødigt. Den nationale antibiotikakampagne går i år under temaet ”Brug mig med omtanke” og skal opfordre patienter og læger til at bruge mindre antibiotika.
Kampagnen støtter op om regeringens nationale handlingsplan, der blandt andet går ud på at nedbringe forbruget i primærsektoren, behandle mere med smalspektret antibiotika og nedbringe forbruget af de såkaldte ”kritisk vigtige” typer antibiotika på hospitalerne.

Kampagnens budskaber er blandt andet, at antibiotika ikke virker på virusinfektioner, at vores krop selv kan klare de milde bakterielle infektioner, og at antibiotika kan påvirke de sunde bakterier og dermed give bivirkninger.

For at nå målet om at nedsætte forbruget af kritisk vigtige antibiotika på hospitalerne mødes 150 fagfolk fra hospitaler og regioner den 13. og 14. november til Lærings- og Kvalitets-team-dage. Her vil de udveksle erfaringer, så de kan lære af hinandens tiltag og nedbringe forbruget af de kritisk vigtige typer antibiotika.

I Danmark er det samlede forbrug af antibiotika på hospitalerne faldet med godt fire procent de sidste to år (2014-2016). Og når det gælder de kritisk vigtige typer har faldet været på 16,6 procent. Men målet er at reducere forbruget yderligere, så tallet er ti procent lavere i 2020 end i 2016. Læs mere om, hvordan det kan gavne de meget svækkede patienter, at vi nedbringer forbruget af denne type antibiotika. 

Læs mere:

Danske Regioner er sammen med 11 andre aktører afsendere på kampagnen. Herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KL, Statens Serum Institut, FOA, DSAM, Europæisk Antibiotikadag, Lægeforeningen og Apoteket.dk.

Den nationale antibiotikakampagne er Danmarks bidrag i forbindelse med Europæisk antibiotikadag som afholdes hvert år den 18. november. Europæisk Antibiotikadag er en årlig tilbagevendende begivenhed med deltagelse af 43 lande. Initiativet er taget af EU’s Center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
T: 3529 8106
M: 2222 2170
E: bbj@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere