Genetiske analyser fører til mere personlig medicin

Flere og flere patienter får hjælp i sundhedsvæsenet i kraft af analyser af deres DNA. Tre ud af fire lægelige specialer undersøger i dag patienters genetiske sammensætning, viser en kortlægning fra Danske Regioner.

Det er gået stærkt de seneste årtier, så flertallet af de lægelige specialer i dag kan hjælpe patienterne bedre i kraft af eksperternes viden om genetik.

-Det har været en god udvikling, lyder reaktionen fra Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde på baggrund af kortlægningen.

-Genetiske analyser bliver ofte omtalt som noget nyt, men fagre nye verden er her altså allerede. Vi bruger i høj grad genetiske analyser til at finde den bedste behandling og den rigtige slags medicin til patienterne, og dén udvikling fortsætter. Det betyder, at vi i fremtiden kan hjælpe langt flere patienter med hurtig og målrettet behandling, tilføjer han.

-Vi skal netop bruge teknologien dér, hvor den kan gøre en forskel: Sundhedsvæsenet vil i højere grad kunne forebygge, lindre, behandle og helbrede ved hjælp af mere udbredt brug af genetiske analyser i fremtiden, siger Jens Stenbæk.

Kortlægningen viser ikke alene, hvilke grupper af læger, der i dag benytter sig af genetiske analyser, men også hvilket apparatur, der er til rådighed på de enkelte syghuse, så fagfolkene i højere grad kan bistå hinanden på tværs af landet.

Flere DNA-analyser i fremtiden

Når 29 af de 38 lægefaglige specialer allerede nu benytter sig af genetiske analyser, viser det, at genetisk viden er blevet en del af dagligdagen for mange læger og patienter:
-Genteknologien er inde i en fantastisk udvikling og kommer i fremtiden til at omfatte alle specialer. Dén vurdering kommer fra ledende overlæge og PhD, Anders Bojesen, som dagligt beskæftiger sig med genetik på Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

-Menneskets DNA er en enestående kilde til information. Både om arvelige sygdomme, som nogle risikerer at få, eller information om, hvordan vi tackler sygdomme bedst, hvis de opstår. De genetiske oplysninger kan hjælpe, så kirurgen opererer på den rigtige måde. Eller så lægen ordinerer netop dén medicin, der virker mest effektivt, siger Anders Bojesen.

Flere kræftpatienter vil få gavn af gentests

Det er især på gigt-, kræft- og psykiatri-området, at endnu flere patienter vil kunne få gavn af at få kortlagt deres gener i fremtiden, forudser Anders Bojesen. På kræftområdet har patienter med leukæmi eller cancer i bryster, tarme, æggestokke eller modermærker allerede i dag gavn af genetiske analyser. I visse tilfælde redder de livet, - i andre tilfælde er behandlingen livsforlængende.

-På cancerområdet rykker feltet mest, men det er uvist, hvilken slags kræftpatienter der bliver de næste, der får gavn af behandling på baggrund af genetiske undersøgelser, siger Anders Bojesen.

-I dag får alle kvinder med kræft i æggestokkene undersøgt deres gener, fordi behandlingen så kan målrettes hver enkelt. På samme måde kan alle med brystkræft måske i fremtiden få bedre kirurgisk eller medicinsk behandling, lyder det fra eksperten.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk ,
Formand for Udvalget Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Regionsrådsformand.
T 20 37 11 98
M 20 37 11 98
E jenst@regionsjaelland.dk
Jens Stenbæk
Relaterede nyheder

Læs mere

2,3 millioner kroners rabat på fælles indkøb af bleer

De regionale hospitaler og institutioner bruger læssevis af bleer, så hvad er mere naturligt end at sikre sig mængderabat? 15 millioner bleer lød ordren på ved sidste udbud – og de mange bleer gav en samlet rabat på 2,3 millioner kroner.

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere