Enighed om ny aftale om kiropraktik til danskerne

En ny treårig overenskomstaftale mellem kiropraktorerne og regionerne er på plads. Ny ydelsesstruktur og fokus på kvalitet i form af akkreditering er nogle af de vigtigste forbedringer i aftalen.

Mere gennemsigtighed for borgerne samt fokus på at højne kvaliteten er nogle af de markante resultater i den netop indgåede aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

 

Overenskomsten, der skal gælde fra 1. april 2017 og tre år frem, er et vigtigt skridt for at skabe en mere entydig ydelsesstruktur på området. Hensigten er at målrette ressourcerne mod de relevante patienter og samtidig skabe gennemsigtighed på området. Den nye struktur vil fx sikre patienter med diskusprolaps lettere indgang til behandling i kiropraktorpraksis og samtidig betyde, at kiropraktorernes stærke faglighed bringes i spil i endnu højere grad end i dag. 

- De danske kiropraktorer har et meget højt fagligt niveau, som vi skal gøre endnu mere brug af i sundhedsvæsenet. Samtidig er det afgørende, at de rigtige patienter får glæde af ydelsen, og her er den nye overenskomst et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det er med overenskomsten aftalt, at der er i aftaleperioden indføres akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel og arbejdes videre med en model for systematisk efteruddannelse. Det vil på sigt betyde en systematisering af arbejdet med at øge kvaliteten i kiropraktorpraksis fx i forhold til arbejdsgange og processer i klinikkerne.

- Vi har fået en perspektivrig aftale, der kvalitetsstempler vores ydelser, klinikdrift og efteruddannelse – kort sagt vores faglighed. Det er jeg meget tilfreds med, og så glæder jeg mig over, at det bliver nemmere og billigere at gå til kiropraktor for en patientgruppe med stort behov. De vil få et tilskud på hele 60 procent til den vigtige førstegangsundersøgelse og 40 procent efterfølgende, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening.

For yderligere informationer om aftalen kontakt Danske Regioner via pressetelefon på 5151 1818 eller Dansk Kiropraktor Forening på 2671 1602.

Kontakt Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening på 2299 2646

Læs den nye aftale her:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bo Libergren,
Næstformand for Løn- og Praksisudvalget, regionsrådsmedlem Venstre
T 29 20 18 00
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
INTET BILLEDE
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, centerchef

Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Læs mere

OK18: Gennembrud på regionernes område

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Læs mere

OK18: Konflikt er udskudt, og regionerne satser på en løsning

Tidligt onsdag morgen valgte forligsmanden at forlænge muligheden for at finde en løsning i op til to uger. Hun har indkaldt til møde igen allerede fredag. "Vi håber, det er et tegn på en snarlig løsning", siger regionernes forhandlingsleder, Anders Kühnau.

Læs mere

OK18: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre gode arbejdsforhold for vores ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område genoptages på fredag. Men hvad så med en eventuel konflikt med strejker og lockout? Hvordan rammes hospitalerne? Og er bemandingen tilstrækkelig på afdelingerne? Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, giver svar.

Læs mere

OK18: Mange ansøgninger om at sygeplejersker undtages fra lockout

Danske Regioner har modtaget mange ansøgninger om at undtage sygeplejersker fra lockout. Grundlæggende ser Danske Regioner positivt på ansøgningerne. For jo mere af det sundhedsfaglige personale, der kan arbejde, jo mindre berøres berøres patienterne af konflikten. Og det er afgørende, slår Anders Kühnau fast.

Læs mere