Sygefravær

Lavt sygefravær på de regionale arbejdspladser er en vigtig brik i arbejdet at kunne anvende de regionale personaleressourcer bedst muligt til gavn for borgerne. Derfor er det et vigtigt fokusområde for regionerne og Danske Regioner

Borgerne har med rette høje forventninger til den service og behandling, som leveres af regionernes ansatte.

Et lavt sygefravær kan bidrage til at give kontinuitet og kvalitet i den service og behandling der leveres til borgerne. Det er til gavn for både borgeren og de ansatte, og det er også godt for den regionale økonomi. Derfor er et så lavt sygefravær som muligt et vigtigt fokusområde i regionerne og i Danske Regioner.

Danske Regioner forsøger at understøtte regionernes arbejde med at nedbringe sygefravær ved at skabe mulighed for at udveksle erfaringer om de mange forskellige aspekter af sygefravær.

Konstant fald i sygefraværet siden regionernes dannelse

Siden regionerne blev dannet, er sygefraværet faldet. Fra 2007 til 2015 er der sket et fald på 2,2 sygedage pr. medarbejder. Det betyder, helt konkret, at der hver dag var ca. 1.000 flere medarbejdere på arbejde i regionerne i 2015 end i 2007. Udviklingen fremgår af nedennævnte graf.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Mørck Jarl,
Seniorkonsulent/Teamleder
T 3529 8193
M 2619 2409
E lmt@regioner.dk
INTET BILLEDE
Læs nyheden fra maj 2016:

Sygefravær

Relaterede nyheder

Læs mere