Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du fra den 2. maj og senest den 1. oktober 2016 søge midler i Danske Regioners og Sundhedskartellets fælles pulje.

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete praksisnære effekt.

Overordnet set gives der støtte til projekter, der har hovedfokus på:

  • Tilrettelæggelse af forløb på tværs af sektorer for kronikere og sårbare patienter

Puljen ønsker at støtte projekter, der bidrager med ny viden og nye metoder, som fokuserer på, hvordan sundhedspersonalet bedst organiserer, varetager og støtter forebyggelse, opsporing, behandling, monitorering og rehabilitering af kroniske og sårbare patienter, hvis behandlingsforløb går på tværs af sektorer. Herunder lægges der særligt vægt på projekter, der bidrager med ny viden om, hvordan man fremmer sundhedsforståelsen blandt disse patienter og styrker deres inddragelse i egen behandling, med henblik på at styrke deres behandling på tværs af sektorer og undgå unødvendige eller forebyggelige (gen)indlæggelser.

Vurdering af ansøgninger

Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer alle ansøgninger, og de vil tilgodese ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrker videndeling

Hvornår og hvordan kan der søges?

Lederen og de relevante ansatte inden for Sundhedskartellets område skal i fællesskab indsende ansøgningen. Det kan være hensigtsmæssigt, at der sker en koordinering af ansøgningerne på eksempelvis hospitalsniveau med henblik på at samordne ansøgningerne fra samme institution. Det er dog ikke krav, at de enkelte sygehusledelser skal godkende ansøgningerne.

Ansøgning om tildeling af fondsmidler skrives i Efond.

Forinden ansøgning skrives læses vejledning for udfyldelse af ansøgningsskema og kriterier for tildeling af støtte fra Udviklings- og forskningspuljen.

Læs mere:

Har du spørgsmål vedrørende Udviklings- og forskningspuljen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, charlottevinderslev@dsr.dk, tlf. 4695 4062 eller Jan Bülow, Danske Regioner, jab@regioner.dk, tlf. 3529 8223.

 

Kontakt

hvis du vil vide mere

Jan Bülow
Læs mere:

Efond

Adgang til Efond, hvor ansøgning skrives, sker via dette link:

Efond