Udviklings- og forskningspuljen

Forskningsmidler til nye projekter om sammenhængende forløb

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

KOMPETENCER

Sundhedsuddannelser der følger med tiden

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

 

VIDSTE DU AT

Danske Regioner er arbejdsgiver

Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og de ca. 135.000 medarbejdere. Det er Danske Regioners arbejdsgiverpolitiske mål at skabe de bedst mulige rammer for, at regionerne kan levere højst mulig kvalitet og effektivitet.

POLITIK

Politikker på arbejdsgiverområdet

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik, pensionspolitik og fuldtidspolitik har alle fokus på at skabe bedst mulige forhold for regionerne og for regionernes medarbejdere. Det betyder, at politikkerne skal bidrag til at sætte rammerne for det danske sundhedsvæsen under hensyn til patienter, medarbejdere og regionernes drift af sygehusene.

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar på arbejdsgiver- og overenskomstområdet, om økonomiske forhold, og naturligvis sundhed, psykiatri og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om ledelse, personale, økonomi og andre relaterede emner - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

OK18

Få svar om konflikten

De faglige organisationer har sendt strejkevarsler, og regionerne har svaret igen med lockout. Alle taler om, at en konflikt er på vej, og medierne svirrer af udsagn, rygter og antagelser. Men hvad er rigtigt og forkert, fup eller fakta? Her er svar på nogle af de mest centrale spørgsmål.

strejke og lockout nyhed2.png
overenskomst

Ny aftale med praktiserende læger styrker det nære sundhedsvæsen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) nåede i september 2017 til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Aftalen træder i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden. 

Ny PLO-aftale illu.png
regionernes budgetter 2018

Ekstra penge til psykiatri og farvel til 2 procents-krav

Landets fem regioner har lagt budget for 2018. Der afsættes ekstra midler til psykiatrien, og alle fem regioner kommer til at fritage hospitalsafdelinger fra det omdiskuterede 2 procents-krav. "Vi prioriterer at gøre det, der giver mest mening for patienterne", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

budgettet-lagt-549.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere