Udviklings- og forskningspuljen

Forskningsmidler til nye projekter om sammenhængende forløb

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

KOMPETENCER

Sundhedsuddannelser der følger med tiden

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

 

ØKONOMI

Om økonomiforhandlinger

Regionernes forbrug af midler afstemmes med den øvrige del af den offentlige sektor og dermed den samlede finanspolitik for Danmark. Dette gøres som en del af budgetsamarbejdet mellem regionerne og Regeringen. Konkret udmønter det sig i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner.

økonomiforhandling

Massivt pres på sundhedsvæsenet kræver flere penge

Aktiviteten på landets hospitaler er vokset med 25 procent, mens antallet af medarbejdere kun er steget med 4 procent. Regeringen er nødt til at prioritere flere midler til pressede hospitaler, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

VIDSTE DU AT

Danske Regioner er arbejdsgiver

Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og de ca. 135.000 medarbejdere. Det er Danske Regioners arbejdsgiverpolitiske mål at skabe de bedst mulige rammer for, at regionerne kan levere højst mulig kvalitet og effektivitet.

POLITIK

Politikker på arbejdsgiverområdet

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik, pensionspolitik og fuldtidspolitik har alle fokus på at skabe bedst mulige forhold for regionerne og for regionernes medarbejdere. Det betyder, at politikkerne skal bidrag til at sætte rammerne for det danske sundhedsvæsen under hensyn til patienter, medarbejdere og regionernes drift af sygehusene.

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar på arbejdsgiver- og overenskomstområdet, om økonomiske forhold, og naturligvis sundhed, psykiatri og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om ledelse, personale, økonomi og andre relaterede emner - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

økonomiaftale

Aftale på plads: Bedre forhold for patienter

Der bliver flere penge til regionerne og dermed til patienterne på landets hospitaler næste år. Det er et af resultaterne af den aftale, som Danske Regioner og regeringen netop har indgået om regionernes økonomi for 2018.

Finansen17.jpg
regionernes budgetter 2017

Regionerne har hånd i hanke med økonomien

De fem regioner brugte i 2016 107,4 milliarder kroner på det danske sundhedsvæsen. Det var omkring 300 millioner mindre end budgetteret.

"Vi skærer ind til benet for at holde økonomien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

budgettet-lagt-549.png
ARBEJDSMILJØ

Sygefraværet i regionerne er stabilt

Sygefraværet for de fuldtidsbeskæftigede i regionerne i 2015 lå stabilt og stort set på niveau med året før. Regionerne fastholdt således et stabilt lavt sygefravær i 2015.

Sygefravær.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere