Udviklings- og forskningspuljen

Forskningsmidler til nye projekter om sammenhængende forløb

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

KOMPETENCER

Sundhedsuddannelser der følger med tiden

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

 

ØKONOMI

Økonomisk styring

I 2016 budgetterer regionerne med 107,4 milliarder kroner til drift på sundhedsområdet, 3,0 milliarder kroner til det regionale udviklingsområde og 2,3 milliarder kroner til anlæg på sundhedsområdet.

ØKONOMI

Om økonomiforhandlinger

Regionernes forbrug af midler afstemmes med den øvrige del af den offentlige sektor og dermed den samlede finanspolitik for Danmark. Dette gøres som en del af budgetsamarbejdet mellem regionerne og Regeringen. Konkret udmønter det sig i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner.

VIDSTE DU AT

Danske Regioner er arbejdsgiver

Danske Regioner er arbejdsgiverorganisation for de fem regioner og de ca. 135.000 medarbejdere. Det er Danske Regioners arbejdsgiverpolitiske mål at skabe de bedst mulige rammer for, at regionerne kan levere højst mulig kvalitet og effektivitet.

POLITIK

Politikker på arbejdsgiverområdet

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik, pensionspolitik og fuldtidspolitik har alle fokus på at skabe bedst mulige forhold for regionerne og for regionernes medarbejdere. Det betyder, at politikkerne skal bidrag til at sætte rammerne for det danske sundhedsvæsen under hensyn til patienter, medarbejdere og regionernes drift af sygehusene.

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar på arbejdsgiver- og overenskomstområdet, om økonomiske forhold, og naturligvis sundhed, psykiatri og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv finder vores udgivelser om ledelse, personale, økonomi og andre relaterede emner - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

regionernes budgetter 2017

Stramme budgetter med fokus på værdi for patienterne

Alle fem regioner er nu nået til enighed om budgetterne for 2017, som præges af den stramme økonomiske ramme - men også af et ønske om at fortsætte arbejdet med at sætte patienterne i centrum og sikre en høj kvalitet i hele landet.

"Det har ikke været en let opgave at få enderne til nå sammen i år", siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

budgettet-lagt-549.png
ARBEJDSMILJØ

Sygefraværet i regionerne er stabilt

Sygefraværet for de fuldtidsbeskæftigede i regionerne i 2015 lå stabilt og stort set på niveau med året før. Regionerne fastholdt således et stabilt lavt sygefravær i 2015.

Sygefravær.png
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere