AKTUELT

Nyheder

admudgift reg dk-2.png

Regionerne har skarpt fokus på administration

I budgetterne for 2018 vil alle regioner skære i udgifterne til administration, og antallet af administrative chefer i regionerne er kun steget svagt, viser tal fra regionerne. En ny analyse fra Dansk Erhverv opgør stigningen til knap 40 procent. Analysen er helt i skoven, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere
finanslov

Regioner er klar til hurtigt farvel til 2-procentskrav

Et politisk flertal i Folketinget ønsker nu at afskaffe hospitalernes omstridte produktivitetskrav i 2018. Det er muligt, hvis det skrives ind i den kommende finanslovsaftale.

- Lad os fjerne det rigide krav med det samme, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

styring grafik 550-2.png
konference

Fremtidens sundhedsvæsen er Borgernes Sundhedsvæsen

På Danske Regioners konference "Hvem, hvad, hvor?" om borgernes forventninger og adfærd i sundhedsvæsenet understregede Bent Hansen, formand i Danske Regioner, vigtigheden af at anerkende borgernes forskellige behov:

- En af de centrale pointer er, at vejen til sundhed ikke er ens for alle, men afhængig af den enkelte borgers behov og vilkår. Vi skal med andre ord turde behandle patienterne forskelligt for at behandle dem lige.

bent og s 3.jpg

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, og Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, på konferencen "Hvem, hvad, hvor?", 1. september 2017.

Borgernes sundhedsvæsen

Ny styring af sundhedsvæsenet

Regionernes resultater 2017

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Både regioner, sundhedspersonale og patientforeninger har i lang tid meget tydeligt sagt - og til tider råbt - at kravet om mere, mere, mere på hospitalerne ikke længere fører noget godt med sig. Lad os fjerne det rigide krav med det samme.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, om det omstridte krav om 2% årlig produktivitetsstigning

nationale mål

Hurtigere behandling i psykiatrien

Siden 2011 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet med 49 procent for voksne og med 74 procent for børn/unge. I alle fem regioner venter patienterne i kortere tid.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

voksenpsykGRAF-550-reg-dk.png