AKTUELT

Nyheder

helikopter i nord reg-dk.png

Ekstra helikopter i Nordjylland betyder større tryghed

Der er flere gode toner i finanslovsaftalen for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har fremlagt – blandt andet en ny akuthelikopter og penge til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Men der er ikke sat penge af direkte til hverken hospitalsvæsenet eller psykiatrien, og det er ærgerligt, mener Danske Regioner.

Læs mere
kræftbehandling

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

kræft-graf-NYHED.png
regionsvalg 2017

Valgets betydning for Danske Regioner

Fordelingen af mandater til Danske Regioners 17 mand store bestyrelse ligger nu fast, efter at vælgerne har talt ved regionsvalget d. 21. november 2017. Den nyvalgte bestyrelse træder sammen i forlængelse af generalforsamlingen i marts 2018 og konstituerer sig. Her vælges formand og næstformand.

mandatfordel 0812.png
Produktivitetskrav

Farvel til hospitalskrav er godt nyt for patienterne

Produktivitetskravet, der pålægger hospitalerne ekstra aktivitet år efter år, suspenderes i 2018. 

- Det er godt nyt for patienterne, at vores hospitalspersonale nu får bedre mulighed for at gøre det rigtige for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

styring grafik 550-2.png
Regionernes resultater 2017

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Kommunerne er simpelthen for små til at løfte den strategiske indsats og sikre specialiserede ydelser, som samtidig tager hensyn til, at der er særlige styrker og udfordringer i forskellige dele af Danmark.

Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, om KL's udspil til nyt erhvervsfremmesystem

nationale mål

Hurtigere behandling i psykiatrien

Siden 2011 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet med 49 procent for voksne og med 74 procent for børn/unge. I alle fem regioner venter patienterne i kortere tid.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

voksenpsykGRAF-550-reg-dk.png