AKTUELT

Nyheder

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Det er trist, hvis kommunerne ikke når målet om mere ensartethed på tværs af kommunegrænserne, fordi vi nu risikerer, at anbefalingerne bliver efterlevet vidt forskelligt rundt om i landet.

Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til bedre forebyggelse i kommunerne

fakta

Regionernes HPV-centre udreder stadigt flere

1. april 2016 ventede 503 piger på at blive udredt på centrene. To måneder senere, pr. 1. juni 2016, er tallet reduceret til 285 - et fald på 43 procentpoint.

- For mig som ansvarlig politiker er det ikke så afgørende, hvor mange der henvises - det helt afgørende er, at vi i regionerne tager hånd om pigerne, sider Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner

HPV-HENVISTE-500.png
ØKONOMIFORHANDLINGER

Stort behov for investeringer i sygehuse

Siden 2007 har regionernes budget til at investere i fysiske rammer samt it og apparatur på landets sygehuse ligget på gennemsnitligt 3,6 milliarder kroner Men i år er den såkaldte anlægsramme på 2,3 milliarder kroner. Det betyder, at regionerne har svært ved at foretage de nødvendige investeringer i landets sygehuse.

anlægsgraf.png

Kilde: Danmarks statistik og regionale indberetninger. 2016 er budgetniveau, mens de øvrige år regnskabsniveauer.