AKTUELT

Nyheder

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

For at fortsætte den gode udvikling er det afgørende, at der med den kommende Kræftplan IV er fokus på behandling og penge til nyt apparatur.

Bent Hansen, formand i Danske Regioner

ØKONOMIFORHANDLINGER

Stort behov for investeringer i sygehuse

Siden 2007 har regionernes budget til at investere i fysiske rammer samt it og apparatur på landets sygehuse ligget på gennemsnitligt 3,6 milliarder kroner Men i år er den såkaldte anlægsramme på 2,3 milliarder kroner. Det betyder, at regionerne har svært ved at foretage de nødvendige investeringer i landets sygehuse.

anlægsgraf.png

Kilde: Danmarks statistik og regionale indberetninger. 2016 er budgetniveau, mens de øvrige år regnskabsniveauer.

resultater

Regional indsats sikrer arbejdspladser

13.740

De virksomheder, som har deltaget i den regionale indsats for vækst og jobskabelse, har siden 2011 skabt næsten 14.000 flere job ift. tendensen i sammenlignelige virksomheder. Virksomhederne har i samme periode oplevet en meromsætning på 34 milliarder kroner.

beskæftigelsesgrafik-NET.png

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner (2016)