AKTUELT

Nyheder

Valg-REGIO-illu.png

Akut hjælp og sammenhæng i behandling er vigtigst

Hvor hurtigt kan ambulancen eller helikopteren rykke ud, og er der sammenhæng i behandlingen, hvis jeg bliver alvorligt syg? Det er de to vigtigste regionale områder forud for kommunal- og regionsvalget, viser ny måling. De unge er dog mest optagede af, om der er job til dem.

Læs mere
21. november 2017

Regionsvalg 2017

Den 21. november 2017 er der regionsvalg i Danmark. Det er din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal lede udviklingen af din region de næste fire år. Bliv klogere på valget her:

Stem Region Facebook banner2.png
Borgernes sundhedsvæsen

Ny styring af sundhedsvæsenet

konference

Fremtidens sundhedsvæsen er Borgernes Sundhedsvæsen

På Danske Regioners konference "Hvem, hvad, hvor?" om borgernes forventninger og adfærd i sundhedsvæsenet understregede Bent Hansen, formand i Danske Regioner, vigtigheden af at anerkende borgernes forskellige behov:

- En af de centrale pointer er, at vejen til sundhed ikke er ens for alle, men afhængig af den enkelte borgers behov og vilkår. Vi skal med andre ord turde behandle patienterne forskelligt for at behandle dem lige.

bent og s 3.jpg

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, og Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, på konferencen "Hvem, hvad, hvor?", 1. september 2017.

Produktivitetskrav

Farvel til hospitalskrav er godt nyt for patienterne

Produktivitetskravet, der pålægger hospitalerne ekstra aktivitet år efter år, suspenderes i 2018. 

- Det er godt nyt for patienterne, at vores hospitalspersonale nu får bedre mulighed for at gøre det rigtige for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

styring grafik 550-2.png
Regionernes resultater 2017

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Vi skal gøre det rigtige for patienterne. Det, som skaber størst værdi for hver enkelt patient (...) Det har været svært med produktivitetskravet, fordi hospitalsafdelingerne er blevet belønnet, hver gang en patient møder op på hospitalet.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, glæder sig over, at kravet om 2% årlig produktivitetsstigning suspenderes i 2018

nationale mål

Hurtigere behandling i psykiatrien

Siden 2011 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet med 49 procent for voksne og med 74 procent for børn/unge. I alle fem regioner venter patienterne i kortere tid.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

voksenpsykGRAF-550-reg-dk.png