AKTUELT

Nyheder

erstatning reg dk transp.png

Regioner frygter millioner i udgift til erstatninger, regionerne ikke har ansvar for

Et forslag fra Folketinget om nye regler for patienterstatninger er på vej. Men det skyder langt over målet, mener Danske Regioner. Forslaget indebærer bl.a, at skatteborgerne skal betale erstatninger for fejl begået i det private erhvervsliv. Fx hvis en privatansat fysioterapeut eller en læge er ansat af en virksomhed eller en boldklub fejlbehandler borgere. –Helt urimeligt, lyder reaktionen fra Danske Regioner.

Læs mere

Nyt netværk skal forbedre indsatsen for tusindvis af diabetes-patienter

Et nyt nationalt netværk skal styrke forebyggelse, forskning og samarbejde inden for en af de største folkesygdomme i Danmark – diabetes. Det handler om at kende hver enkelt patients behov og indrette hjælpen efter det, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Lægen og speciallægen rykker nærmere patienten

Det nære sundhedsvæsen tæt på danskerne skal fungere bedre. Behandlinger og kontroller skal være mere smidige, og de mange gode løsninger, der findes, skal bredes ud. Det er afgørende, at det lægelige ansvar ligger på hospitaler og i almen praksis, skriver formændene for Danske Regioner og Lægeforeningen.

Læs mere

Ny aftale styrker samarbejdet mellem regioner og speciallæger og sikrer fortsat høj kvalitet for borgerne

En ny fireårig aftale om speciallægehjælp sikrer, at der også fremover er et borgernært speciallægetilbud af høj kvalitet. Aftalen betyder blandt andet, at speciallæger og sundhedspersonale på hospitaler i højere grad vil kommunikere med hinanden

Læs mere

Farvel til hospitalskrav er godt nyt for patienterne

Produktivitetskravet, der pålægger hospitalerne ekstra aktivitet år efter år, suspenderes i 2018. Det står klart med en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er godt nyt for patienterne, at vores hospitalspersonale nu får bedre mulighed for at gøre det rigtige for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere
finanslov

Regioner er klar til hurtigt farvel til 2-procentskrav

Et politisk flertal i Folketinget ønsker nu at afskaffe hospitalernes omstridte produktivitetskrav i 2018. Det er muligt, hvis det skrives ind i den kommende finanslovsaftale.

- Lad os fjerne det rigide krav med det samme, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

styring grafik 550-2.png
konference

Fremtidens sundhedsvæsen er Borgernes Sundhedsvæsen

På Danske Regioners konference "Hvem, hvad, hvor?" om borgernes forventninger og adfærd i sundhedsvæsenet understregede Bent Hansen, formand i Danske Regioner, vigtigheden af at anerkende borgernes forskellige behov:

- En af de centrale pointer er, at vejen til sundhed ikke er ens for alle, men afhængig af den enkelte borgers behov og vilkår. Vi skal med andre ord turde behandle patienterne forskelligt for at behandle dem lige.

bent og s 3.jpg

Bent Hansen, formand i Danske Regioner, og Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, på konferencen "Hvem, hvad, hvor?", 1. september 2017.

Borgernes sundhedsvæsen

Ny styring af sundhedsvæsenet

Regionernes resultater 2017

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

danske regioner mener

Vi skal gøre det rigtige for patienterne. Det, som skaber størst værdi for hver enkelt patient (...) Det har været svært med produktivitetskravet, fordi hospitalsafdelingerne er blevet belønnet, hver gang en patient møder op på hospitalet.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, glæder sig over, at kravet om 2% årlig produktivitetsstigning suspenderes i 2018

nationale mål

Hurtigere behandling i psykiatrien

Siden 2011 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet med 49 procent for voksne og med 74 procent for børn/unge. I alle fem regioner venter patienterne i kortere tid.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

voksenpsykGRAF-550-reg-dk.png