AKTUELT

Nyheder

Bæltefikeringer i psykiatrien_status 2016.png

Færre patienter bæltefikseres

Færre psykiatriske patienter blev fastspændt med bælte i perioden 1. juli 2015 til 20. juni 2016 end i den foregående periode. De langvarige fikseringer bruges sjældnere og sjældnere, mens de kortere fikseringer stiger lidt i antal.

"Vi er på rette vej, men tallene viser også, at vi har en meget stor opgave i at komme helt i mål på dette indgribende område", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere
sundhed

Regionerne og Kræftens Bekæmpelse etablerer nyt kræftcenter

Kræftbehandlingen i Danmark er i fremgang med blandt andet lavere kræftdødelighed. For at styrke indsatsen etablerer regionerne og Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med universiteterne et fælles landsdækkende kræftcenter, der skal binde stærkere forpligtende bånd mellem forskning og behandling.

"Patienterne skal have endnu bedre gavn af forskernes specialiserede arbejde", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

bent360.jpg

Danske Regioners formand Bent Hansen på Landskonferencen om kræft 360 grader.

danske regioner mener

Det er ulykkeligt, at en stor gruppe piger oplever ubehagelige symptomer, og uanset hvad symptomerne skyldes, er det helt afgørende, at sundhedsvæsenet tager hånd om dem.

Ulla Astman, formand i Danske Regioners Sundhedsudvalg, om piger, som mener at opleve bivirkninger efter HPV-vaccine

Regionernes resultater

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

res.png

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet.

Regionernes resultater taler for sig selv. Regionerne skaber vækst, udvikling og sundhed i hele landet - fordi den enkelte region har fokus på opgaven, og fordi regionerne i fællesskab sikrer, at muligheder udnyttes, forskelle reduceres og samarbejde styrkes.

I denne publikation præsenteres et udvalg af nøgletal om sundhed og regional
udvikling.

resultater

Regional indsats sikrer arbejdspladser

13.740

De virksomheder, som har deltaget i den regionale indsats for vækst og jobskabelse, har siden 2011 skabt næsten 14.000 flere job ift. tendensen i sammenlignelige virksomheder. Virksomhederne har i samme periode oplevet en meromsætning på 34 milliarder kroner.

beskæftigelsesgrafik-NET.png

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Danske Regioner (2016)