Kiropraktik

Det offentlige yder tilskud til kiropraktisk behandling hos kiropraktorer uden henvisning fra en almen læge

Regionerne yder tilskud til følgende behandlinger uden henvisning fra egen læge:

  • Undersøgelse og diagnosticering
  • Forebyggelse
  • Behandling
  • Røntgenundersøgelse

Tilskud til kiropraktorhjælp ydes med faste kronetilskud. Tilskud er betinget af, at personer søger en kiropraktor, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening.

Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser og deraf afledte smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter. I langt overvejende grad færdigudredes og behandles patienterne i klinikkerne uden inddragelse af andre aktører. Kiropraktorernes opgave er at bidrage til optimal behandling af patienter med lidelser i bevægeapparatet.