Værdibaseret sundhed

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, der har fokus på, hvilken indsats, der samlet set giver patienten den største værdi. Det, der holder patienten mest mulig rask, eller som giver patienten det bedst mulige liv i den givne situation.

Færrest mulige smerter. Hurtig opnået funktionsniveau efter operation. Tilfredshed med behandlingen. Det kunne være noget af det, som sundhedsvæsenet fremover styres efter, hvis det står til regionerne. Det gennemgående princip i værdibaseret styring er, at det er effekten for patienten, der styres efter. Det handler om at holde fokus på den faglige kvalitet og på de resultater, der har værdi for patienterne. På den måde kan det på én gang lykkes at tilpasse behandlingen mere direkte efter borgernes behov, skabe bedre sammenhæng og fjerne spild i sundhedsvæsenet.

 

Fra fokus på produktivitet til værdi for patienten

Der har gennem en årrække været fokus på at effektivisere sundhedsvæsenet, så vi er i stand til at løfte opgaven med flere ældre og kronisk syge patienter. Vi har et effektivt sundhedsvæsen, som øger produktiviteten år for år og samtidig sikrer, at patienterne kommer hurtigt til. Men den udvikling har også betydet, at der er fokus på høj aktivitet på sygehusene og måske mindre på, hvordan man samlet set bedst og billigst kan imødekomme den enkelte patients behov.

I de kommende år ønsker regionerne at skifte fokus, så det centrale i styringen af sundhedsvæsenet er den indsats, der samlet set giver den største værdi for patienten. Hospitalerne skal stadig være effektive, men ledestjernen skal være patienternes behov. Det kræver bedre rammer, så afdelingsledelser og læger på sygehuse nemmere kan indrette sig efter patienternes behov og samarbejde med kommuner og almen praksis. Og det kræver, at der udvikles redskaber, så man nemt og systematisk kan på følge op på, hvad patienterne rent faktisk får ud af deres behandlingsforløb. Arbejdet er i gang.

I regionerne er der igangsat en lang række forsøg og projekter, som arbejder på at udvikle grundlaget for et mere værdibaseret sundhedsvæsen. Læs mere om værdibaseret sundhed her på siden.

Artikel

Konkrete mål for værdibaseret styring på plads

Regionerne ønsker i højere grad at styre hospitalerne efter den værdi, som patienterne oplever, og nu er regionerne klar med konkrete effektmål for fem behandlingsområder

Debatindlæg af Bent Hansen og Jens Stenbæk

Mindre regneark – mere værdi

DEBAT: Vi har brug for en ny kurs både for sundhedsvæsenet som helhed og for vores hospitaler og sygehuse. Vi har brug for en justeret retning, fordi vi hverken kan eller vil presse tempoet yderligere op på hospitalerne. Og vi har brug for nye vinde, fordi vi skal skabe bedre sundhed hos befolkningen for de ressourcer, der er til rådighed, mener Danske Regioners formandskab.

nationale mål

Udvikling af nationale mål for sundhedsvæsenet

En omlægning til værdibaseret styring skal ses i sammenhæng med udviklingen af nationale mål, der skal sætte en retning for sundhedsvæsenet og understøtte en styring, der i højere grad understøtter det gode kliniske arbejde.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Simon Nørregaard Jensen,
Seniorkonsulent / Projektleder på Værdibaseret Sundhed
T 3529 8287
M 5126 2010
E snj@regioner.dk
Simon Nørregaard Jensen (SNJ)
relaterede nyheder

Læs mere

Forhandlingsstart: 2,7 mio. patienter har brug for penge til bedst mulig behandling næste år

Første møde om pengene til sundhedsvæsenet næste år er afholdt. Danske Regioner håber på et betydeligt løft af økonomien. - Det er tiltrængt af hensyn til de mange patienter, vi kan imødese, og som vi gerne vil hjælpe bedst muligt, lyder det fra formanden, Bent Hansen.

Læs mere

Konkrete mål for værdibaseret styring på plads

Regionerne ønsker i højere grad at styre hospitalerne efter den værdi, som patienterne oplever, og nu er regionerne klar med konkrete effektmål for fem behandlingsområder.
"Vi har nået den første af mange milepæle inden for værdibaseret styring, som vil komme patienterne til gode", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Mindre regneark – mere værdi

DEBAT: Vi har brug for en ny kurs både for sundhedsvæsenet som helhed og for vores hospitaler og sygehuse. Vi har brug for en justeret retning, fordi vi hverken kan eller vil presse tempoet yderligere op på hospitalerne. Og vi har brug for nye vinde, fordi vi skal skabe bedre sundhed hos befolkningen for de ressourcer, der er til rådighed, mener Danske Regioners formandskab.

Læs mere

Værdibaseret styring er en del af fremtiden

DEBAT: Danske Regioner ind for et paradigmeskift fra aktivitetsstyring til en værdibaseret styring af de danske sygehuse. Og der er tale om en politisk målsætning - ikke en teknokratisk afregningsmetode. Det er værdien for patienten, vi skal bruge som rettesnor, ikke antallet af operationer eller kontroller.

Læs mere