Udbud for nationalt ledelsesprogram - afgivelse af endeligt tilbud

Fristen for afgivelse af det endelige tilbud er mandag den 12. december 2016, kl. 13.00.

Danske Regioner ser gerne, at de endelige tilbud fremsendes i tre papirversioner samt i en elektronisk udgave, gerne som pdf-version (f.eks. på usb-stik). Ved eventuel uoverensstemmelse mellem den elektroniske version og papirversionen har papirversionen forrang. Dog kan Danske Regioner vælge at tage bilag i betragtning, der måtte være indeholdt i den elektroniske version, men som mangler i papirversionen.

Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på den i udbudsbetingelsernes pkt. 1 anførte adresse, att. Bodil Bjerg. Tilbud bedes mærket: Udbud, Nationalt ledelsesprogram - tilbud - må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbud kan således ikke afleveres pr. mail.

Eventuelle spørgsmål til det endelige udbudsmateriale skal fremsættes skriftligt på enten dansk eller engelsk pr. mail til BBJ@regioner.dk med angivelse af følgende i emnefeltet: Udbud, Nationalt ledelsesprogram, spørgsmål. Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive meddelt samtlige tilbudsgivere skriftligt via e-mail. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.

Spørgsmål, der modtages senest mandag den 28. november 2016, kl. 12.00 vil blive besvaret senest tirsdag den 6. december 2016, kl. 12.00. Spørgsmål modtaget efter den 28. november 2016, kl. 12.00 vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest tirsdag den 6. december 2016, kl. 12.00. Spørgsmål, der er modtaget senere end tirsdag den 6. december, kl. 12.00, kan ikke forventes besvaret.

Der er på bagrund af forhandlingsmøderne alene foretaget enkelte præciserende rettelser i følgende dokumenter:

Rettelserne er markeret med korrektur.

Se oprindelig udbudsside med materialer inden opdatering

Udbudsmaterialet består samlet af:

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)