Akut og præhospital

Et velfungerende akutberedskab, både på sygehuset og inden man kommer til sygehuset, er afgørende for at give akut syge eller tilskadekomne behandling af høj kvalitet.

Præhospital indsats 

Tidligere var ambulancer en transportordning fra skadested til sygehus. nu er det en del af en samlet akutindsats uden for sygehuset, hvor behandlingen starter allerede på skadestedet og under transporten til sygehuset. 

Bedre uddannet ambulancepersonale, akutlægebiler og akutlægehelikoptere betyder, at afstanden fra sygehusene får mindre betydning, fordi patienterne hurtigt får behandling allerede ude på skadestedet. Samtidig er kommunikationen mellem ambulancer og sygehuse styrket via nyt it-udstyr, der sender oplysninger om den tilskadekomnes tilstand direkte til hospitalerne. Det giver læger og sygeplejersker mulighed for at starte den rette behandling så snart ambulancen ruller ind.

 

 

Akutmodtagelser

Akutmodtagelserne er omdrejningspunktet i sygehusvæsenets akutberedskab. De skal sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, ved at man samler de faglige akutkompetencer på færre sygehuse.

Akutmodtagelsen er indgangen til akut hjælp i sygehusvæsenet, og her kan man diagnosticere og behandle alle typer akutte patienter. I akutmodtagelsen er der mulighed for lægelig bistand fra flere specialer, uanset om behandlingen klares med det samme eller kræver indlæggelse.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NJE-natasha.png
Læs mere

Statusrapport om akutmodtagelserne 2016

Danske Regioner har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen i juni 2016 udgivet en statusrapport over akutmodtagelserne. Status viser, at de 21 akutmodtagelser landet over er i en positiv udvikling.

Du kan finde den her:

Statusrapport om akutmodtagelserne

 

relaterede nyheder

Læs mere

Danmark bør have et speciale i akutmedicin

Landets akutmodtagelser modtager hver dag året rundt tusindvis af patienter. For at give patienterne den bedst mulige hjælp bør der oprettes et lægeligt speciale i akutmedicin, mener Danske Regioner. Indsatsen over for patienterne trumfer alle andre hensyn, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Tilfredsheden i top hos patienter, der får hjælp fra luften

Patienter, der har haft brug for akutlægehelikopteren, er for første gang blevet spurgt om deres oplevelse. Brugerundersøgelsen tegner et billede af yderst tilfredse patienter.

Læs mere

Patienter får bedre behandling på akutmodtagelserne

Landets 21 akutmodtagelser på sygehusene har løftet behandlingskvaliteten af patienterne, og ventetiderne er blevet kortere. Det viser en evalueringsrapport fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Et medicinsk speciale i akutmedicin kan muligvis løfte kvaliteten yderligere, mener Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Læs mere

Ny aftale for akutområdet i Region Hovedstaden

Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i fællesskab indgået en ny aftale om løn og arbejdsvilkår for læger i hovedstadens akutsystem – herunder akuttelefonen 1813. Aftalen sikrer, at lægerne på hospitalerne og i den præhospitale virksomhed kan arbejde under ordnede forhold på en selvstændig aftale.

Læs mere