Regionsrådsvalg

De fem regioner styres af hvert sit regionsråd, der består af 41 folkevalgte medlemmer. I spidsen for hvert regionsråd står regionsrådsformanden, som vælges af regionsrådets medlemmer

Det seneste valg til de fem regionsråd fandt sted den 19. november 2013. Der afholdes valg hvert 4. år. Valget afholdes samtidig med valg til landets 98 kommuner. Næste regionsrådsvalg er den 21. november 2017.

Valget 2013

Stigning i valgprocenten

6,1 %

Ved regionsrådsvalget i 2013 steg valgprocenten til 71,8 procent i forhold til valget i 2009

Stemmeprocent.png

Valgdeltagelse og stemmeprocent

Bestyrelsen i Danske Regioner

Sammensætning efter valget

2013

På baggrund af det samlede valgresultat på landsplan sammensættes bestyrelsen for Danske Regioner

Valgresultat på landsplan 2013.png

Kun partier, der var repræsenteret i alle regioner ved regionsvalget i 2013

Valgresultater

Valgresultater i de fem regioner i 2013

Læs mere

Personlige stemmer

kmdvalg.dk finder du personlige stemmetal for samtlige kandidater ved regionsvalget.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

morten-MSL2.png