Morten Slabiak

morten-MSL2.png
Konsulent
Ledelsessekretariatet
Lokale 407
Arbejdsområder:
  • Politisk interessevaretagelse
  • Sekretariatsbetjening af formandskab, bestyrelse og direktion
  • Forvaltningspolitik og styring af den offentlige sektor