Direktion

Danske Regioners direktion består af en administrerende direktør, en sundhedspolitisk direktør, en forhandlingsdirektør og en direktør/cheføkonom. Derudover deltager to vicedirektører og kommunikationschefen i bestyrelses- og direktionsmøderne.