Pernille Moll

prenille-PMO2.png
Chefrådgiver/Teamleder
Center for styring, økonomi og sammenhæng
Lokale 323
Arbejdsområder:
  • Leder af team styring og data
  • Værdibaseret styring efter gode og sammenhængende patientforløb
  • Dokumentation for effektivitet og outcome
  • Incitamenter og honorarmodeller
  • Kapacitetsudnyttelse i sygehussektoren
  • Ressourceoptimering
  • Økonomistyring