Morten Slabiak

morten-MSL2.png
Konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • EU/internationale arbejdsgiverinteresser, herunder

CEEP

CEMR

EU-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold

Implementeringsudvalget

  • Arbejdsmarkedspensioner og supplerende pension
  • Pensionspolitik og pensionsret
  • Pædagogisk personale
  • Ledende værkstedspersonale
  • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  • Varetager forhandling, udvikling og drift af aftaler med Dansk Psykolog forening
  • Sekretariatsbetjening af Landssamarbejdsudvalget for Psykologhjælp i fællesskab med Dansk Psykolog Forening

Tovholderfunktion i forhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Løn- og Praksisudvalget