Malene Bett Vestergaard Sørensen

INTET BILLEDE
Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Ligebehandling (herunder EU sager, ligebehandlingsdirektiv, Europaudvalgsmøder m.v.)
  • Barselsaftalen, herunder aftale om fravær af familiemæssige årsager
  • Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov
  • Medlem af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
  • Afskedigelse af medarbejdere med tillidshverv (MED-aftalens bestemmelser)
  • Tjenestefrihed uden løn
  • Aftale om kontrolforanstaltninger
  • Rammeaftale om seniorpolitik
  • Overenskomst vedrørende specialarbejdere, brolæggere m.fl.