Laura Thors Calaña

Laura Thors Calaña
Seniorkonsulent
center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Interessevaretagelse på arbejdsmiljøområdet generelt
  • Ekspertrådgivning og Inspiration om et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne
  • Forskningsprojekt om et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne
  • Projekt om samarbejde i regionerne

Aftaler om:

  • Medindflydelse og medbestemmelse
  • Tillidsrepræsentanter

Parternes uddannelsesfællesskab (PUF)

AKUT-fonden

AKUT-tilsyn

BAR Sosu

Personalepolitiske projekter

Interessevaretagelse på ledelsesområdet generelt

Kontaktgruppe på ledelsesområdet - netværk mellem regionerne/Danske Regioner

Varetagelse af værtskab i Væksthus II og III (Væksthus for Ledelse)

Udvikling, gennemførelse og formidling af projekter om ledelse i regi af Væksthus for ledelse