Jesper Tørslev-Thomsen

Jesper Tørslev-Thomsen
Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:

Generel økonomi, herunder bl.a.:

  • Lønstatistik
  • Lønanalyse
  • Reguleringsordning
  • Udmøntningsgaranti
  • Gennemsnitsløngaranti 
  • Lokal løndannelse
  • Bestyrelsen for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
  • Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik (DST)
  • Det særlige beregningsgrundlag (SBG)
  • Nyhedsbrev "Nyt om Løn"

Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl.

Overenskomst for lægesekretærer

Overenskomster for socialrådgivere

Overenskomst for håndværkere

Den Regionale Kompetencefond