David Sembach Nielsen

David Sembach Jensen (DSE)
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 507
Arbejdsområder:
  • Deltidsarbejde
  • Personalegoder
  • Tidsbegrænset ansættelse
  • Befordringsgodtgørelse
  • Beskæftigelsesanciennitet
  • Tjenesterejseaftale
  • Virksomhedsoverdragelsesloven
  • Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.
  • Overenskomst for underordnede læger
  • Åremålsansættelse