Clemens Ørnstrup Etzerodt

CET.png
Konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Repræsentant i Bar-Sosu
  • Repræsentant i Bar Sosu - ulykke styregruppe
  • Repræsentant i Bar-Sosu - Muskel og skelet styregruppe
  • Partnerskab for Mental Health
  • Faglig bedømmelse af ansøgninger om støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler
  • Det sociale kapitel
  • Integration og oplæringsstillinger
  • Væksthusvært og projektleder m.v. på Væksthus 3