Bo Kristensen

BO.png
Seniorkonsulent/teamleder
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:
  • Forberedelse af aftale- og overenskomstforhandlinger generelt
  • HR-personalechefer
  • HR-Strategisk Forum
  • Analyse- og strategiarbejde
  • Projektarbejde
  • Overenskomst for ledende servicepersonale og oldfrueassistenter
  • Overenskomst for lærere ved specialundervisning for børn og unge