Anne Friis Jensen

AFJ.png
Seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Arbejdsområder:

Overenskomster for:

 • Sundhedskartellet, herunder
 • Sygeplejersker
 • radiografer
 • jordemødre
 • bioanalytikere
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever
 • kliniske diætister
 • farmakonomer og defektricer
 • tandplejere
 • afspændingspædagoger
 • fodterapeuter

Ansættelsesbreve

Ferieaftalen

Tilrettelæggelse af arbejdstid

Decentrale arbejdstidsaftaler

Deltidsansattes adgang til et højere timetal

Deltidsarbejde

Tidsbegrænset ansættelse

Personalegoder

Konvertering af ulempetillæg

Regionsbetjente, skolebetjente m.v.

Husassistenter

Rengøringsassistenter

Servicemedarbejdere/-serviceassistenter

Journalister og fotografer

Medbestemmelse og arbejdstid (pers.pol)