Regioner vil samarbejde med kommuner om mere forebyggelse

Kommunernes Landsforening er kommet med et forebyggelsesudspil, og det er godt nyt for folkesundheden. Vi har brug for et løft af forebyggelsesindsatsen, og i regionerne er vi klar til medansvar og et stærkt samarbejde, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

”En styrket indsats mod bl.a. røg og alkohol er nødvendig for sikre mere sundhed for borgerne, og alle relevante parter bør samarbejde af hensyn til en sundere fremtid for danskerne”, tilføjer Ulla Astman.

Hun peger på, at det er indlysende rigtigt, når KL anbefaler, at kommunerne skal prioritere forebyggelse i endnu højere grad end i dag.

Forebyggelse er en nødvendig investering

”Det samme gør regionerne på baggrund af Danske Regioners forebyggelsesudspil, ”Sundhed for livet”. For det handler om, at de mange flere ældre borgere, vi får i fremtiden ikke alene får flere leveår, men også flere sunde og gode leveår -uden multisygdom og kroniske lidelser som fx KOL”, siger Ulla Astman.

Som følge af forebyggelsesudspillet er hospitalernes indsats fra årsskiftet styrket, så alle relevante patienter nu skal spørges om deres røg- og alkoholvaner, med henblik på at henvise flere til kommunale rygestop-kurser og alkoholbehandling.

”Sådan et momentum og samarbejde er vi parate til at styrke også på andre områder. For det er alfa og omega at vi i fællesskab styrker forebyggelsen og skaber bedre sundhed med mere sammenhæng”, siger Ulla Astman.

Folketinget skal med på forebyggelsesbølgen

”Og andre relevante parter på sundhedsområdet, bør også bidrage for at påvirke indsatsen”, tilføjer hun og peger på, at KL og Danske Regioner begge gerne ser, at Folketinget også spiller ud:

”I Danske Regioner ser vi fx gerne en skrappere lovgivning, så unge i fremtiden skal være 18 år gamle, før de får lov til at købe fx alkoholsodavand, øl og vin” siger Ulla Astman, der glæder sig over, at KL støtter det synspunkt.

Særlig indsats til særligt sårbare

Andre tilstande kan regioner og kommuner styrke selvstændigt. Det gælder lokal sundhedsfremme, hvor regionerne bidrager med en stor kortlægning af befolkningens sundhedstilstand.

På den måde kan regioner og kommuner sætte målrettet ind, og fx tilbyde rygestopkurser i boligområder med mange rygere og alkoholafhængige.

”Vi ser frem til at følge kommunalpolitikernes prioriteringer og regionerne bidrager i det hele taget gerne med alt, fra data til analyser og specialistviden fra vores fagfolk på sundhedsområdet”, lyder det fra Ulla Astman.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman
Relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere