Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

20,3 og 19,0 dage. Sådan så ventetiden ud til psykiatrisk behandling for henholdsvis børn/unge og voksne i 1. kvartal 2017. Ventetiden er dermed faldet med 2,4 og 3,7 dage i forhold til 1. kvartal 2016. Ventetiden opgøres, fra eksempelvis den praktiserende læge henviser en patient til psykiatrien, til patienten ses første gang i psykiatrien.

Det viser nye tal for otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i foråret 2016. Målene skal i endnu højere grad sikre fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne. Tallene er en del af Danske Regioners kvartalsmæssige opgørelse ”Status for nationale mål”.

Personalet knokler

- De seneste mange år har personalet i psykiatrien ydet en jætteindsat med at tilse og behandle flere og flere patienter. Tallene viser, at personalets indsats bærer frugt, og det er godt nyt for patienterne, for jo hurtigere du bliver tilset af de rette fagfolk, desto hurtigere kan du få den rette hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

I 2011 ventede børn/unge i 77 dage, mens voksne ventede 37 dage. For børn og unge er ventetiden dermed faldet med knap 74 procent frem mod 2017.

Alle regioner nedbringer ventetiden

Den nye opgørelse viser, at ventetiden er faldet i alle regioner fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 – både for børn/unge og voksne.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Ventetid er selvfølgelig ikke alt, hverken i psykiatri eller somatik. Når patienten er taget ind i psykiatrien, er det vigtigt, at der både er læger og tid nok, og det er desværre ikke altid tilfældet. Vi mangler psykiatere i nogle dele af landet, men på trods af det er ventetiden blevet kortere for patienter i alle regioner det seneste år.

Ekstra hjælp til patienterne

De stadigt flere patienter, der behandles i psykiatrien, og manglen på psykiatere kalder på en håndsrækning, mener Bent Hansen.

- I regionerne så vi gerne et massivt økonomisk løft af psykiatrien, og man kan jo håbe, at folketingspartierne tilgodeser vores psykiatriske patienter i de nuværende finanslovsforhandlinger.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk, konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8468
M: 2917 0899
E: frw@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Læs mere

Relaterede nyheder

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere