Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

20,3 og 19,0 dage. Sådan så ventetiden ud til psykiatrisk behandling for henholdsvis børn/unge og voksne i 1. kvartal 2017. Ventetiden er dermed faldet med 2,4 og 3,7 dage i forhold til 1. kvartal 2016. Ventetiden opgøres, fra eksempelvis den praktiserende læge henviser en patient til psykiatrien, til patienten ses første gang i psykiatrien.

Det viser nye tal for otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i foråret 2016. Målene skal i endnu højere grad sikre fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne. Tallene er en del af Danske Regioners kvartalsmæssige opgørelse ”Status for nationale mål”.

Personalet knokler

- De seneste mange år har personalet i psykiatrien ydet en jætteindsat med at tilse og behandle flere og flere patienter. Tallene viser, at personalets indsats bærer frugt, og det er godt nyt for patienterne, for jo hurtigere du bliver tilset af de rette fagfolk, desto hurtigere kan du få den rette hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

I 2011 ventede børn/unge i 77 dage, mens voksne ventede 37 dage. For børn og unge er ventetiden dermed faldet med knap 74 procent frem mod 2017.

Alle regioner nedbringer ventetiden

Den nye opgørelse viser, at ventetiden er faldet i alle regioner fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 – både for børn/unge og voksne.

- Vi har et soleklart mål om, at de kapacitetsforskelle, der kan være fra region til region, skal blive mindre, og derfor glæder det mig, at alle regioner bevæger sig i den rigtige retning i psykiatrien, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Ventetid er selvfølgelig ikke alt, hverken i psykiatri eller somatik. Når patienten er taget ind i psykiatrien, er det vigtigt, at der både er læger og tid nok, og det er desværre ikke altid tilfældet. Vi mangler psykiatere i nogle dele af landet, men på trods af det er ventetiden blevet kortere for patienter i alle regioner det seneste år.

Ekstra hjælp til patienterne

De stadigt flere patienter, der behandles i psykiatrien, og manglen på psykiatere kalder på en håndsrækning, mener Bent Hansen.

- I regionerne så vi gerne et massivt økonomisk løft af psykiatrien, og man kan jo håbe, at folketingspartierne tilgodeser vores psykiatriske patienter i de nuværende finanslovsforhandlinger.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk, konsulent
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8468
M: 2917 0899
E: frw@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt partnerskab mod selvmord

Danske Regioner indgår nu i et partnerskab med 21 organisationer. Samarbejdet skal mindske antallet af selvmord og forsøg på at tage sit eget liv.
- Danske Regioner hilser det brede partnerskab velkomment, siger formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Charlotte Fischer.

Læs mere

Nej tak til centraliseret og djøf-styret sundhedsvæsen

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen er tilfreds med, at regeringen afviser et forslag fra DF om at afskaffe regionerne. Med tre måneder til regionsvalget er der ikke brug for den uro, som et forslag fra DF kunne skabe. Og et DJØF-vælde i København bør ikke erstatte demokratisk og direkte valgte regionalpolitikere, lyder det fra Danske Regioner.

Læs mere

Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Læs mere

Indsatsen mod tvang i psykiatrien går langsommere end planlagt

I 2014 og 2015 blev færre og færre psykiatriske patienter lagt i bælte, men den positive udvikling stagnerede i 2016, viser ny opgørelse. "Mange psykiatriske afdelinger har nedbragt brugen af tvang, men vi er ikke tilfredse, før vi får tvangen mærkbart længere ned over hele linjen", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere