Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

"Hvilken sammenhæng er der mellem stof-afledt psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser?" og "hvad er den familiære association mellem skizofrene og risikoen for udviklingen af Alzheimer-demens?"

Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev belyst af studerende, der sidste år deltog i Danske Regioners prisopgave i psykiatri. Danske Regioner udlodder igen i år en pris til de bedste opgaver fra medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisuddelingen skal fremme de medicinstuderendes interesse inden for det psykiatriske speciale, så vi også fremover kan sikre dygtige læger i vores psykiatri.

De bedste opgaver, der leverer en særlig indsats på et højt fagligt niveau, præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr. Sidste år gik førstepladsen og de 25.000 kr. til Marie Starzer, der belyste sammenhængen mellem stof-induceret psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser, som på sigt kan få konsekvenser for praksis på området.

Alle studerende indskrevet ved det Medicinske Fakultet ved Århus-, Odense-, Aalborg- og Københavns Universitet kan deltage. For at ligestille studerende fra alle medicinske fakulteter, stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Prisopgaverne skal have relevans for de psykiatriske specialer, og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Opgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere at disse mestres.

Opgaverne indsendes elektronisk seneste fredag d. 12. januar 2018 til jbe@regioner.dk, mærket med: "Prisopgave i psykiatri".

Opgaverne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
 • Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
 • Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
 • Teamleder Mikkel Lambach

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid. Vinderopgaver offentliggøres i relevante faglige tidsskifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Der stilles følgende formkrav:

 • Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen kan ikke deltage igen.
 • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
 • Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, hvis den skal indgå i konkurrencen.
 • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv og indeholde 6 figurer/tabeller.
 • Der må maksimalt medtages 40 referencer.
 • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.
 • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver 
Center for Sundhed og Sociale indsatser 
T: 3529 8212 
M: 2917 0902 
E: mla@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Ventetid i psykiatrien falder – tilfredshed stiger

Psykiatriske patienter kommer hurtigere i behandling end tidligere, og det kan være én af årsagerne til, at patienternes tilfredshed er større end før. En stribe områder i psykiatrien er blevet målt og vejet og offentliggøres nu i den årlige rapport om forholdene i psykiatrien

Læs mere