Stadig brug for en løsning trods nej til udspil om nye bosteder til psykisk syge

"Problemet forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selv om det nuværende forslag om nye bosteder afvises på Christiansborg". Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. "Der er stadig er brug for en løsning, så ansatte, pårørende og beboere kan føle sig trygge".

- Vi tager regeringens beslutning til efterretning, men er parate til at arbejde videre, for at finde en løsning, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden for udtalelsen er, at fungerende sundhedsminister Karen Ellemann netop har meddelt, at hun opgiver at fremsætte et lovforslag om en ny type specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Danske Regioner har ønsket den nye institutionsform for at skabe større tryghed for beboere og ansatte efter de senere års tragiske sager med vold og sågar drab på kommunale bosteder. Den nye type bosteder med nye beføjelser skulle bedre kunne rumme de voldelige og truende beboere.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann har da heller ikke helt opgivet tanken om en ny institutionstype, men kun det nuværende lovforslag. Hun vil derfor nu kontakte forligspartierne bag aftalen og invitere dem til møde om den videre proces.

- Og det er fornuftigt, for vi har stadig brug for en løsning, der kan skabe større tryghed, siger Bent Hansen og fortsætter:

- For os er det fortsat helt afgørende, at der findes en model, der samler de psykiatriske og sociale indsatser. Det skal ske for at undgå vold, yde behandling og hjælpe med misbrugsbehandling, som så alt sammen kan ske under samme tag. Beboerne kæmper jo ofte med flere slags problemer samtidig. Regionerne har kompetencer inden for alle tre felter, og stiller sig fortsat til rådighed for at levere en løsning, lyder det fra Bent Hansen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere


Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere