Rigtig retning i anbefalingerne fra vækstteam for life science

Regeringens vækstteam for life science har i dag offentliggjort 17 anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sundhedsindustriens vækst. Meget peger i den rigtige retning, og Danske Regioner ser nu frem til at samarbejde med regeringen.

- Regionerne - og ikke mindst patienterne - har brug for, at der løbende udvikles nye, moderne løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. 

- Derfor vil vi gerne bidrage til at understøtte en fortsat udvikling af den danske sundhedsindustri. Vi har fælles interesser i en stærk sundhedsforskning og nye produkter, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv patientbehandling, tilføjer Bent Hansen.

Han peger på, at den patientnære kliniske forskning på regionernes hospitaler i høj grad er med til at drive sundhedsvæsenet fremad. Og der er brug for forskning i alle regioner, så der hurtigt udvikles nye behandlingstilbud i alle dele af landet.

Regionerne prioriterer forskning og dermed afprøvning af lægemidler og medicinsk udstyr.

- Vi vil gerne se på mulighederne for en forstærket indsats, hvis der skabes de nødvendige rammer for frikøb af personalet. Vi bakker også op om en fokuseret indsats på områder, hvor de stærke danske registerdata kan komme i spil. Derfor arbejder vi fx tæt sammen med regeringen om en national strategi for Personlig Medicin. Det område vil vi gerne være med til at prioritere forskningsmæssigt, da det både åbner mulighed for mere præcis behandling til patienter og har store erhvervsmæssige potentialer, lyder det fra formanden for Danske Regioner.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Forenkling af erhvervsfremme er på vej

Regeringen har nu nedsat et forenklingsudvalg, der skal se på fremtidens erhvervsfremme i Danmark. Initiativet hilses velkomment af Danske Regioner.

Læs mere

Regioner til unge: Der er fremtid i teknik og naturvidenskab

Danske Regioner sætter ind for at få flere af de unge til at vælge fx ingeniørstudiet.
- Vi skal gøre som i Holland hvor langt flere vælger uddannelser indenfor det naturvidenskabelige og tekniske område. Det forhindrer mangel på de rette kompetencer i at blive en barriere for vækst, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Langsomt internet koster Danmark op mod 30.000 jobs

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at dårlige internetforbindelser koster op mod 30.000 nye arbejdspladser og 24 milliarder kroner i bruttonationalprodukt. Over 370.000 husstande og virksomheder har ikke adgang og abonnement til bredbånd med en hastighed på minimum 100/30 Mbit/s.

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere