Gymnasier i landdistriker risikerer at mangle elever

Det almene gymnasium tiltrækker igen i år langt størstedelen af de unge, men faktisk er antallet af unge, der vælger det almene gymnasium, faldet betragteligt på et enkelt år. Faldet kan fortsætte de kommende år, og det udfordrer især gymnasier i landområderne, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

I 2017 har 31.773 unge søgt om at blive optaget på det almene gymnasium (STX) efter sommerferien. Det er 1.513 færre end i 2016, hvilket betyder et fald på 4,5 procent. Det viser de regionale søgetal, som landets fem regioner har indsamlet og nu offentliggør.

 

Selvom nye tal fra Undervisningsministeriet netop har vist, at næsten halvdelen af alle unge i 9. og 10. klasse fortsat vælger det almene gymnasium, viser regionernes nye opgørelser, at der rundt omkring i landet er store forskelle på STX-søgningen.

I Nordjylland har knap 10 procent færre unge søgt ind på det almene gymnasium i 2017 end i 2016, mens der i Syddanmark og Midtjylland er 6 procent færre ansøgere. Faldet på Sjælland er på knap 5 procent, mens det i Hovedstaden kun er på 1,5 procent. Det har dog ikke medført, at flere søger en erhvervsuddannelse. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at søgningen til erhvervsuddannelsernes grundforløb er nærmest uændret i forhold til sidste år.

Faldende ungdomsårgange udfordrer eksistensgrundlag

At færre unge i år har valgt at søge det almene gymnasium skyldes blandt andet en øget søgning mod HF, men især, at ungdomsårgangene bliver mindre – en udvikling, som ikke ser ud til at vende foreløbig. I 2030 vil der være 22.000 færre unge i aldersgruppen 15-17 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Vi står i en situation, hvor der vil forsvinde en til to elever fra hver gymnasieklasse mange steder i landet, og hvor endnu flere vil forsvinde fremover. Særligt uden for de store byer kan det på få år have store negative konsekvenser for det enkelte gymnasium, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, og tilføjer:

- Derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan unge i både byer og landdistrikter forsat kan vælge mellem forskellige uddannelser i deres lokalområde. De skal ikke være tvunget til at rejse for langt, for vi ved, at længere afstand enten betyder fraflytning eller frafald – og så kender vi den negative spiral. Når vi satser på at uddanne flere unge, er det bydende nødvendigt, at den satsning forankres solidt i hele landet, siger Jens Stenbæk.

Ansøgningerne fra de unge skal nu behandles, inden den endelige fordeling af elever falder på plads. Regionerne betjener de fordelingsudvalg, som fordeler eleverne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Morten Christensen, konsulent
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8166
M :3069 1917
E:moc@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk,
Formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, regionsrådsformand
T 20 37 11 98
M 20 37 11 98
E jenst@regionsjaelland.dk
Jens Stenbæk
Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner til unge: Der er fremtid i teknik og naturvidenskab

Danske Regioner sætter ind for at få flere af de unge til at vælge fx ingeniørstudiet.
- Vi skal gøre som i Holland hvor langt flere vælger uddannelser indenfor det naturvidenskabelige og tekniske område. Det forhindrer mangel på de rette kompetencer i at blive en barriere for vækst, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Der skal ryddes op i efteruddannelses-junglen  

I dag begynder trepartsforhandlingerne om efteruddannelsesområdet. Hvis der fremover skal være de rette hænder til arbejdet i Danmark, kræver det et grundigt eftersyn af efteruddannelserne, så systemet trimmes og forbedres, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Flere skal interessere sig for naturvidenskab

Den nye rapport ’Sammen om naturvidenskab' konkluderer, at der er brug for en national strategi for at få unge generationer til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag. Det er afgørende for væksten, lyder det fra næstformand Stephanie Lose.

Læs mere

Anbefalinger rammer hovedet på sømmet

Kravene på arbejdsmarkedet stiger, men paradoksalt nok bliver færre efteruddannet. Det kan blive dyrt for Danmark. En ekspertgruppe nedsat af regeringen peger nu på, hvordan flere får den rigtige efteruddannelse.
- Anbefalingerne rammer hovedet på sømmet og bør direkte med i trepartsforhandlingerne, lyder det fra næstformand Stephanie Lose fra Danske Regioner

Læs mere