Flere skal interessere sig for naturvidenskab

Den nye rapport ’Sammen om naturvidenskab' konkluderer, at der er brug for en national strategi for at få unge generationer til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag. Det er afgørende for væksten, lyder det fra næstformand Stephanie Lose.

Behovet for ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede er stort. Derfor er det vigtigt at få unge til at interessere sig for netop de naturvidenskabelige fag. 

Fredag udkom rapporten ’Sammen om naturvidenskab”. Her har en strategigruppe med 33 organisationer og 11 eksperter –blandt andet Danske Regioner – offentliggjort 14 anbefalinger til en national naturvidenskabsstrategi.
Anbefalingerne glæder næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

- Det er afgørende for væksten og nye arbejdspladser, at vi får uddannet flere unge inden for lige præcis de naturvidenskabelige fag. Vi skal matche virksomhedernes behov for arbejdskraft i de forskellige dele af Danmark, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det meget positivt, at anbefalingerne understreger, aten national naturvidenskabsstrategi også får en regional forankring.

Syddansk uddannelsesaftale er en inspirationskilde

Regionerne arbejder allerede sammen med gymnasierne om at bygge bro mellem ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser og med at støtte udviklingen af den naturvidenskabelige undervisning.

Den nye rapport fremhæver Syddansk Uddannelsesaftale, hvorRegion Syddanmark står i spidsen for en aftale med uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og kommuner. Sammen har man besluttet, at 20 procent flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010.

- I Syddanmark har vi besluttet af arbejde for at udvikle regionen til en science-region, hvor vi satser på naturvidenskab lige fra folkeskolens mindste klasser til de videregående uddannelser. Det er nødvendigt, hvis fortsat skal have store virksomheder med behov for de kompetencer liggende i regionen, siger Stephanie Lose, som også er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

En naturlig kobling til kommende teknologipagt

’Sammen om naturvidenskab’ anbefaler desuden, at en national strategi kobles til en kommende dansk teknologipagt med et fælles mål: Flere unge skal have en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.
Og det er helt oplagt, mener Stephanie Lose.

- I regionerne mener vi, at man bør lave én overordnet national teknologipagt, der så føres ud i livet gennem fem regionalt pagter. På den måde skal pagten bygge på de erhvervsmæssige styrker rundt omkring i landet.

FAKTA: De 14 anbefalinger

Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden

1. Styrket sammenhæng i uddannelseskæden
2. Nye elementer i grundskolens naturfag
3. Styrket sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser
4. Fornyelse af undervisningen på ungdomsuddannelserne
5. Opdaterede undervisningsmidler og –faciliteter
6. Styrket facilitering af samarbejde med eksterne aktører
7. Forsøg med et nyt, integreret naturfag i grundskolen på 1.-9. klassetrin

Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning

8. Styrket grunduddannelse af lærere og pædagogisk personale
9. Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale
10. Styrket samspil mellem naturfagsdidaktisk forskning og praksis

Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne

11. Nationale målsætninger og opfølgning på anbefalingerne
12. Kommunal forankring
13. Lokal forankring på institutioner
14. Tværkommunal og regional prioritering og facilitering

Læs mere: Den syddanske uddannelsesaftale (eksternt link) 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Morten Christensen, konsulent
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8166
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Næstformand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 25 33 09 82
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose
Læs mere

Relaterede nyheder

Regioner til unge: Der er fremtid i teknik og naturvidenskab

Danske Regioner sætter ind for at få flere af de unge til at vælge fx ingeniørstudiet.
- Vi skal gøre som i Holland hvor langt flere vælger uddannelser indenfor det naturvidenskabelige og tekniske område. Det forhindrer mangel på de rette kompetencer i at blive en barriere for vækst, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Der skal ryddes op i efteruddannelses-junglen  

I dag begynder trepartsforhandlingerne om efteruddannelsesområdet. Hvis der fremover skal være de rette hænder til arbejdet i Danmark, kræver det et grundigt eftersyn af efteruddannelserne, så systemet trimmes og forbedres, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Anbefalinger rammer hovedet på sømmet

Kravene på arbejdsmarkedet stiger, men paradoksalt nok bliver færre efteruddannet. Det kan blive dyrt for Danmark. En ekspertgruppe nedsat af regeringen peger nu på, hvordan flere får den rigtige efteruddannelse.
- Anbefalingerne rammer hovedet på sømmet og bør direkte med i trepartsforhandlingerne, lyder det fra næstformand Stephanie Lose fra Danske Regioner

Læs mere

Sammenhæng og kvalitet skal i fokus på ny uddannelse til unge

Regeringen har fremlagt sit bud på, hvordan flere unge forbereder sig til en ungdomsuddannelse. Regionerne vil sikre, at der bliver taget bedre hånd om de elever, der har sociale og psykiske udfordringer.

Læs mere