Danmark får endelig et speciale i akutmedicin

Når danskere opsøger en akutmodtagelse, kan de snart møde en speciallæge i akutmedicn, der er uddannet her i landet. Danske Regioner hilser den nye speciallægeuddannelse velkommen, for det styrker akutmodtagelsernes arbejde med at sikre god behandling af høj kvalitet

Mere end en million gange besøgte patienter sidste år landets 21 akutmodtagelser. For rigtig mange borgere er akutmodtagelserne indgangen til hospitalerne, og derfor giver det rigtig god mening at specialisere læger til netop den del af hospitalsvæsenet, lyder det fra regionrådsformand Bent Hansen.

- Vi er glade for, at den akutte behandling nu er blevet fremtidssikret. Uddannelsen kan være med til at sikre kompetente speciallæger på det akutte område overalt i Danmark. Det er dejligt, at ministeren har lyttet til vores opfordring. Det er nemlig indlysende, at specialiserede akutlæger i samarbejde med andre dygtige speciallæger vil kunne give patienter en hurtigere og mere korrekt behandling, siger han.

Bred viden skal sikre hurtigere behandling
I omtrent en tredjedel af henvendelserne på akutmodtagelserne kan man ikke stille én enkel diagnose, når patienten først tilses, og derfor er det ikke altid klart hvilken speciallæge, der skal stå for behandlingen.

- Derfor er det også vigtigt, at akutlægerne har en bred kompetenceprofil, så de hurtigt kan vurdere, hvilken behandling patienten først og fremmest har brug for. Samtidig betyder det, at andre specialiserede læger kan bruge tid på at behandle det, de rent faktisk er specialister indenfor, siger Bent Hansen.

Ifølge regionerne skal et speciale i akutmedicin indeholde følgende:

  • Specialet skal sikre fortsat udvikling af den akutte patienthandling i hele landet.
  • Nogle steder skal speciallægen i akutmedicin være frontfigur på akutmodtagelsen – andre steder en blandt flere forskellige specialister i døgnfunktion.
  • Specialet skal sikre rekruttering og fastholdelse af læger inden for det akutte område.
  • Specialet skal bidrage til forskning og udvikling på det akutte område.
  • Specialet skal bidrage til en bedre speciallægedækning på det akutte område i hele landet.

Læs regionernes fælles melding om et speciale i akutmedicin fra maj måned (pdf)  

Læs Sundhedsstyrelsens indstilling (pdf)

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Ekstra helikopter i Nordjylland betyder større tryghed

Der er flere gode toner i finanslovsaftalen for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har fremlagt – blandt andet en ny akuthelikopter og penge til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Men der er ikke sat penge af direkte til hverken hospitalsvæsenet eller psykiatrien, og det er ærgerligt, mener Danske Regioner.

Læs mere

Akut hjælp og sammenhæng i behandling er vigtigst

Hvor hurtigt kan ambulancen eller helikopteren rykke ud, og er der sammenhæng i behandlingen, hvis jeg bliver alvorligt syg? Det er de to vigtigste regionale områder forud for kommunal- og regionsvalget, viser ny måling. De unge er dog mest optagede af, om der er job til dem.

Læs mere

Luftens ambulancer rykker ud til flere og flere akutte patienter

Flere end 3500 gange fløj regionernes akutlægehelikoptere sidste år ud til borgere med behov for akut hjælp. Det er 40 procent flere gange end året før. Helikopterne sikrer hurtig og specialiseret hjælp i landets yderområder, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Danmark bør have et speciale i akutmedicin

Landets akutmodtagelser modtager hver dag året rundt tusindvis af patienter. For at give patienterne den bedst mulige hjælp bør der oprettes et lægeligt speciale i akutmedicin, mener Danske Regioner. Indsatsen over for patienterne trumfer alle andre hensyn, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere