Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Det skal gerne blive resultatet af en ny aftale mellem KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om faste læger på længerevarende botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser. Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger tilknyttet plejecentre, der blev indgået i maj 2016.

Med aftalen får beboerne på botilbud mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet. Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge.

 - Hvis man er syg og har brug for en læge, er det en fordel, at lægen er én, man kender, og som kender én i forvejen. Derfor vil en fast tilknyttet læge på en helt anden måde, og med en større viden om de faktiske forhold på et botilbud, kunne hjælpe den enkelte beboer. Ordningen er selvfølgelig frivillig, men det er min klare forventning, at faste læger vil forbedre beboernes sundhedstilstand, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 - Vi kender allesammen betydningen af, at den praktiserende læge har mødt vores familie eller ved hvordan vi bor. Altså at lægen kender lidt til os – ikke bare som patienter, men som hele mennesker, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen og tilføjer: - Dét behov er ekstra stort for beboere med psykiske lidelser, så det glæder mig, at ordningen her giver lægerne større mulighed for at sætte sig ind i beboernes hverdag. Mennesker med psykisk sygdom lever i snit 15-20 år kortere end andre. Det er mit håb, at ordningen her kan være med til at rette op på dén skævhed, lyder det fra Bent Hansen.

 - Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Kommunerne har i høj grad brug for at sikre sundhedsfaglig bistand til beboerne på bostederne, som i stigende grad har mange og komplekse problemstillinger. Vi har allerede erfaringer med ordningen med fast tilknyttet læge på landets plejecentre, der viser, at samarbejdet mellem kommunens personale og den faste læge gør, at der opnås bedre behandling, pleje og medicinhåndtering af borgerne, siger formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov.

Der er afsat 17 mio. kr. i perioden 2017-2020 til ordningen, og pengene kommer fra handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud, der blev indgået mellem satspuljepartierne i oktober 2016.

De 17 mio. bruges på at aflønne de fast tilknyttede læger, når de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet, f.eks. om medicinhåndtering.

Lægens behandling af den enkelte beboer dækkes som for alle øvrige borgere af regionen efter overenskomst om almen praksis.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, tidl. regionsrådsformand
T 40 31 37 07
M 40 31 37 07
E bha@regioner.dk
Bent Hansen (2)
Relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere