Ny aftale sikrer hurtig udredning og behandling for alle patienter

Danske Regioner og Sundhed Danmark har indgået en ny toårig aftale for landets privathospitaler. Aftalen betyder blandt andet, at astma-, høfeber- og tarmpatienter udredes og behandles hurtigere. Aftalen træder i kraft 1. september 2017.

År efter år er flere patienter i kontakt med landets hospitaler, og det udfordrer hospitalernes kapacitet. På den baggrund har Danske Regioner og Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder, netop indgået en ny toårig aftale om brugen af privathospitaler. Aftalen udvider den samlede hospitalskapacitet, ved at flere patienter kan henvises fra de offentlige hospitaler til privathospitalerne.

Aftalen betyder, at patienter per 1. september 2017 vil kunne komme hurtigere til udredning for svær astma, høfeber, kontakt-eksem, insektgiftallergi, lægemiddelallergi, kroniske mavesmerter, dyspepsi, afføringsproblemer eller andre tarmproblemer. Den hurtigere udredning består i, at privathospitalerne får mulighed for at lave flere undersøgelser på én gang. Og det kan ske med en fortsat tryghed i, at alle de private hospitaler og klinikker fortsat er akkrediteret.

- Vi har indgået en aftale, som først og fremmest sørger for, at patienter kan udredes og behandles hurtigt og kompetent. Aftalen gør en reel forskel for patienterne, og sådan skal det være. Samtidig har vi sørget for at lande en aftale, som opererer inden for de stramme økonomiske rammer, som det samlede sundhedsvæsen er underlagt. Vi holder hånd i hanke med økonomien og sikrer gode forhold for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Hjælp til flere patienter

Forhandlingerne er foregået med gensidig forståelse for hinandens ståsteder og har haft øje for kvalitet, patientrettede tiltag, økonomi og konkrete samarbejdsforhold. Der har været forhandlet over 40 forskellige emner.

- Forhandlingerne har været konstruktive og med fokus på løsninger. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi både har kunne fastholde enigheden om, at vi leverer på et højt fagligt niveau, patienterne kan være trygge ved. Og samtidig har fået flere muligheder for at hjælpe patienterne, udtaler Thomas Kiær, formand for Sundhed Danmark.

Fortsat krav om at effektivisere

Den nye aftale tager udgangspunkt i en fælles forståelse for den økonomiske situation i sundhedsvæsenet. Privathospitalerne er presset af pris- og lønregulering, men parterne accepterer, at aftalen skal videreføre regeringens krav om en produktivitetsstigning på to procent årligt.

En fortsat tilstrømning af patienter fra de offentlige hospitaler til privathospitalerne er en forudsætning for, at også privathospitalerne kan effektivisere med to procent hver år. Det anerkender både Danske Regioner og Sundhed Danmark. Begge parter ønsker dog at diskutere nye incitamenter for afregning.

Økonomien i aftalens to år afhænger af, hvor mange patienter der henvises til privathospitalerne.

Læs mere: Aftale om fornyelse af samarbejdet mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark (pdf)

 

FAKTA

Antallet af offentlige patienter på privathospitaler:

- 2016: 120.488
- 2015: 128.626
- 2014: 102.895
- 2013: 88.345
- 2012: 88.344

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Oxlund Christoffersen, seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8176
M: 4022 3091
E: loc@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Læs mere

Relaterede nyheder

Ny strategi skal skabe logistik i verdensklasse

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, ser store potentialer i strategien – både økonomiske gevinster og frigjort tid for det kliniske personale til at fokusere på det vigtigste – nemlig patienterne.

Læs mere

Regionerne har skarpt fokus på administration

I budgetterne for 2018 vil alle regioner skære i udgifterne til administration, og antallet af administrative chefer i regionerne er kun steget svagt, viser tal fra regionerne. En ny analyse fra Dansk Erhverv opgør stigningen til knap 40 procent. Analysen er helt i skoven, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Danskernes højest prioriterede velfærdsområde trænger til et løft

Der er brug for flere penge til sundhedsområdet, især de pressede hospitaler. Psykiatriske patienter har krav på bedre tid med personalet, og forholdene på de medicinske afdelinger skal forbedres for både patienter og medarbejdere. Det kan lade sig gøre i den kommende finanslov, skriver Danske Regioners formandskab.

Læs mere

Regionsbudgetter på plads: Ekstra penge til psykiatri og farvel til 2 procents-krav

Landets fem regioner har nu lagt budget for næste år. Der afsættes ekstra midler til psykiatrien, og alle fem regioner kommer til at fritage hospitalsafdelinger fra det omdiskuterede 2 procents-krav. Vi prioriterer at gøre det, der giver mest mening for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere