Indstil nu til Årets Borgerinddragende Initiativ!

For tredje år i træk uddeler Danske Regioner en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I år har prisen fokus på inddragelse af særligt sårbare patienter, og du har nu mulighed for at indstille et initiativ.

Inddragelse er ikke bare for den ressourcestærke patient. Tværtimod. Men det kræver en målrettet indsats, og ofte er det derfor de særligt sårbare, der føler sig mindst inddraget. Derfor sætter vi med årets pris fokus på de gode initiativer, der retter sig mod inddragelse af særligt sårbare patienter.

Initiativerne skal være målrettet grupper af patienter og/eller pårørende, der er ”særligt sårbare” i forhold til helbredsmæssige, personlige og sociale omstændigheder. Det kan være patienter, som på grund af flere samtidige behandlingskrævende sygdomme, handicap mv. og et svagt personligt netværk er stærkt afhængige af sundheds- og sociale ydelser. Det kan også være patienter, der på grund af svage personlige ressourcer og dårlig sygdomsindsigt, sociale eller kulturelle forhold er udfordrede på at yde en hensigtsmæssig adfærd og egenomsorg.


Det er muligt at indstille initiativer til og med mandag den 15. januar 2018 kl. 12. Vinderen kåres på Danske Regioners generalforsamling den 22. marts 2018.

5-7 nominerede udvælges af en bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens den endelige vinder kåres af et patientpanel.

Sidste år havde prisen fokus på inddragelse af børn og unge, og vinderen blev børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital med et telemedicinsk tiltag for børn med tarmsygdomme. Initiativet har blandt andet bidraget til langt færre hospitalsbesøg, mindre skolefravær og ikke mindst større tryghed for børnene.

Læs mere:

video

Sidste års prisoverrækkelse

I 2017 vandt børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende Initiativ. Afdelingen vandt på grund af deres skræddersyet kontroller og behandling, så børn og unge med tarmsygdomme kan klare meget hjemmefra.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Sofie Sørensen, seniorkonsulent
Ledelsessekretariat
T: 3529 8231
M: 4022 3007
E: aso@regioner.dk 

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Ekstra penge til praktiserende læger i særlige områder er nu fordelt

60 millioner kroner er nu blevet fordelt til praktiserende læger, der enten har praksis i et lægedækningstruet område eller har en overvægt at såkaldt tunge patienter. Danske Regioner forventer, at det vil medføre mere sundhedsfagligt personale i de lægedækningstruede områder.

Læs mere

Bedre patienthjælp med en endnu bedre almen praksis

Når flere patienter skal hjælpes i eller tæt på eget hjem, spiller de praktiserende læger en stadig større rolle. Derfor er det rigtig positivt, at regeringen nu fremlægger en plan for almen praksis, siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose. Regionerne har taget hul på opgaven.

Læs mere

Fortsat tilskud til tandbehandling med ny lov

Overenskomsten med tandlægerne er opsagt, men det betyder ikke noget for borgernes tilskud. Med en ny lov vil det offentlige nemlig fortsat give tilskud til fx kontroller og tandrensninger.

Læs mere

Nye baser til lægehelikoptere kan sikre patienter hurtigere akut hjælp

Danske Regioner anbefaler nu – på baggrund af eksperters råd - at den nye akutlæge-helikopter kan få base ved Jammerbugten i Nordjylland, og at to jyske baser flyttes. ”Sundhedsministeriet har bedt os om en anbefaling, og eksperter vurderer, at denne løsning dækker bedst, så borgere overalt i landet sikres hurtig specialiseret lægehjælp”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere