Forhandlingsstart: Nye og bedre rammer for patienter og 137.000 ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster for regionernes 137.000 ansatte er i gang. Flere end 9 ud af 10 ansatte i regionerne arbejder på hospitaler. "Vi skal skabe de optimale rammer, så vi kan levere den behandling, der giver størst værdi for patienterne", siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for regionerne.

Sygeplejersker, læger, sosu-assistenter, lægesekretærer, portører og en lang række andre ansatte i landets fem regioner skal have nye overenskomster. Overenskomsterne forhandles på plads mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet, som er de faglige organisationers sammenslutning på det regionale område.

Parterne har nu udvekslet deres krav til overenskomsterne, og for Anders Kühnau, forhandlingsleder for regionerne og formand for RLTN, er forhandlingerne essentielle for fremtidens sundhedsvæsen.

- Størstedelen af regionernes ansatte arbejder på hospitaler og sygehuse. Derfor skal vi gennem forhandlingerne skabe det bedste fundament for et sundhedsvæsen, hvor vi leverer den behandling, der giver størst værdi for patienterne, siger han og tilføjer:

- Det er helt afgørende for os, at overenskomsterne understøtter den udvikling, som vi ser i sundhedsvæsenet lige nu. Vi går til forhandlingerne med et ønske om at drøfte, hvordan vi kan finde en ny fleksibilitet, der - med udgangspunkt i patienterne -  i højere grad imødekommer behovet for at kunne bruge personaleressourcerne fagligt, tidsmæssigt og geografisk på en optimal måde.

Respekt for hinanden

Forhandlingerne vil løbe igennem januar og februar, og de nye overenskomster skal bygge videre på de overenskomster, som blev indgået i 2015. RTLN forhandler både generelle vilkår, der gælder for alle regionalt ansatte, og vilkår for de enkelte faggrupper som for eksempel sygeplejersker og portører.

- Jeg ser frem til at komme i gang med forhandlinger, som plejer at være præget af god energi og respekt for hinandens synspunkter. Vi skal have flere ting til at gå op i en højere enhed: Mere sundhed for pengene, gode vilkår for medarbejderne og bedre rammer for patienterne. Det er en stor mundfuld, men jeg er optimistisk, siger Anders Kühnau.

Hvert år udbetaler regionerne cirka 60 milliarder kroner i løn.


Læs mere:

 

 

:
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
Direktion
T: 3529 8235
M: 4030 5788
E: sif@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), fmd. for Region Midtjylland
T 23 60 27 68
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kuhnau.png
Læs mere

Relaterede nyheder

OK18: Konflikt er udskudt, og regionerne satser på en løsning

Tidligt onsdag morgen valgte forligsmanden at forlænge muligheden for at finde en løsning i op til to uger. Hun har indkaldt til møde igen allerede fredag. "Vi håber, det er et tegn på en snarlig løsning", siger regionernes forhandlingsleder, Anders Kühnau.

Læs mere

OK18: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre gode arbejdsforhold for vores ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område genoptages på fredag. Men hvad så med en eventuel konflikt med strejker og lockout? Hvordan rammes hospitalerne? Og er bemandingen tilstrækkelig på afdelingerne? Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, giver svar.

Læs mere

OK18: Mange ansøgninger om at sygeplejersker undtages fra lockout

Danske Regioner har modtaget mange ansøgninger om at undtage sygeplejersker fra lockout. Grundlæggende ser Danske Regioner positivt på ansøgningerne. For jo mere af det sundhedsfaglige personale, der kan arbejde, jo mindre berøres berøres patienterne af konflikten. Og det er afgørende, slår Anders Kühnau fast.

Læs mere

OK18: Flere hospitalsområder undtages fra konflikt

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har i dag aftalt at friholde en række hospitalsområder fra en eventuel konflikt. Regionerne arbejder fortsat på at indgå en overenskomstaftale med de regionalt ansatte.

Læs mere