Danske Regioner inviterer til dialog om svangreomsorgen

Danske Regioner har foretaget en faktuel kortlægning af svangreomsorgen. Kortlægningen viser blandt andet at antallet af fødsler i Danmark er stigende. Det gælder også antallet af fødsler med komplikationer. Det er en udvikling som sundhedsvæsenet skal tage hånd om. Derfor er der grund til at se på arbejdstilrettelæggelsen på området og på nye løsninger.

- Med kortlægningen i hånden vil vi nu gå i dialog med fagfolk og organisationer om, hvordan vi skal udvikle området fremover, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Den nye kortlægning viser, at det er sikkert at føde i Danmark. Relativt få børn dør i deres mors mave op til termin og vores spædbørnsdødelighed er lav i forhold til andre sammenlignelige lande. Det skyldes blandt andet indførslen af faglige retningslinjer og procedurer, der har været med til at øge kvaliteten og sikkerheden inden for svangreomsorgen.

Flere jordemødre og tilfredse mødre

Et stort flertal af mødrene er tilfredse med forholdene: 93 procent af kvinderne svarer i den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, at de havde en god oplevelse af deres fødsel. 

Kortlægningen viser også, at regionerne fra 2009 til 2016 har ansat 41 procent flere jordemødre på fuld tid. De tager hånd om de flere gravide, heriblandt et stigende antal gravide, som oplever komplikationer eller har brug for ekstra støtte. En af årsagerne til, at der er flere komplicerede graviditeter i dag er, at flere gravide har kroniske sygdomme. Hvor kun fire procent af de gravide havde én eller flere kroniske sygdomme i 1989, var tallet steget til 16 procent i 2013.

Gravide er tilfredse

- Fødselstallet tegner til at stige i fremtiden. Det er glædeligt, men det betyder også, at vi er nødt til at se på, hvordan vi fortsat sikrer tid og nærvær til kvinderne og deres partnere under både graviditet og fødsel, siger Ulla Astman og tilføjer: 

- Vi vil nu tage en dialog med fagfolk og organisationer om, hvordan fremtidens svangreomsorg skal se ud. Området er for stort og for vigtigt til, at vi træffer hurtige og kortsigtede beslutninger.

En mere målrettet svangreomsorg

Danske Regioner har i en brugerundersøgelse fra Epinion spurgt kvinder, der har født inden for de seneste to år om deres oplevelser i forbindelse med graviditet og fødsel. Syv ud af ti svarede, at de støtter større differentiering i antallet af konsultationer. Hver femte mente ligefrem at én eller flere konsultationer hos egen læge eller jordemoder var overflødig, fordi budskaber blot blev gentaget. 

- Brugerundersøgelsen tyder på, at der er grundlag for at se på, hvordan vi i højere grad kan målrette tilbuddene til den enkelte kvindes behov, lyder det fra Ulla Astman.

Læs mere: 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

2,3 millioner kroners rabat på fælles indkøb af bleer

De regionale hospitaler og institutioner bruger læssevis af bleer, så hvad er mere naturligt end at sikre sig mængderabat? 15 millioner bleer lød ordren på ved sidste udbud – og de mange bleer gav en samlet rabat på 2,3 millioner kroner.

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere