Vi skal have en psykiatriplan 2.0

Danske Regioner ønsker bedre sammenhæng og samarbejde i psykiatrien. Alle parter opfordres til at gå sammen om at udarbejde en ny national psykiatriplan.
"Der er brug for at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem", lyder det fra Bent Hansen.

Vi skal have udarbejdet en ny ambitiøs plan for psykiatrien. En plan der ligesom i i det øvrige sundhedsvæsen sætter fokus på effekt og værdi for patienterne. Det er budskabet fra Danske Regioners generalforsamling 2017, hvor psykiatrien er et af de store temaer i formanden Bent Hansens åbningstale.

Behandlingspsykiatrien har udviklet sig positivt de senere år. Flere end nogensinde - både børn og voksne - udredes og behandles, og ventetiden er støt faldende. Samtidig mærker psykiatrien generelt en høj tilfredshed både hos patienter og pårørende.

Men – som Bent Hansen fremhævede i sin tale - resultaterne og udviklingen er ikke kommet alle mennesker med psykisk sygdom lige meget til gavn:

- De psykisk syge, som har komplekse og sammensatte problemer og typisk behov for langvarige indsatser på tværs af sektorer, oplever alt for stor variation og mangel på sammenhæng. Det kommer blandt andet til udtryk ved det stigende antal genindlæggelser og tvangsindlæggelser - ofte direkte afledt af utilstrækkelige sociale indsatser samt et kaotisk og helt utilstrækkeligt behandlet misbrug. Det skal vi gøre noget ved.

Formand for Danske Regioners psykiatriudvalg Charlotte Fischer opfordrer til, at man dropper sektorslagsmålene og kampen om skyld, ansvar og økonomi og i stedet fokuserer på fælles løsninger og ambitioner.

- Vi har brug for at tage livtag med sektorgrænser og kassetænkning. De skader vores borgere - og spilder ressourcer. Det kræver, at vi afsøger helt nye forpligtende samarbejdsformer med fælles mål, fælles økonomi og fælles drift. Det kan kun løses sammen med kommunerne.

Ifølge Danske Regioner kan det ikke løses i psykiatrien alene. Det kræver et målrettet behandlingstilbud i psykiatrien med integreret rehabilitering og misbrugsbehandling. Samtidig er det afgørende, at der efter en indlæggelse er tilbud, som hjælper borgerne videre i livet. Det kræver ikke mindst en markant styrkelse af den specialiserede socialpsykiatri og af misbrugsbehandlingen.

I sin tale ved generalforsamlingen afsluttede Bent Hansen med en opfordring til parterne:

- Psykiatrien har brug for, at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem. Jeg vil gerne opfordre til, at vi samler alle om at udarbejde en ny ambitiøs plan for en samlet psykiatri i Danmark. En plan, der både sætter mål for fremtidens behandlingspsykiatri og sikrer en tilstrækkelig specialisering i socialpsykiatrien. Hvis vi skal undgå at komme tilbage til tidligere tiders lange indlæggelser i behandlingspsykiatrien, så skal der være tilstrækkelig kapacitet i socialpsykiatrien og på de specialiserede tilbud.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

 

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Charlotte Fischer ,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsmedlem
T 31 25 96 55
M 31 25 96 55
E chafis@regionh.dk
charlotte-fischer-fri.png
relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

Læs mere

Tilfredshed med satspuljemidler til psykiatri

En god aftale, hvor Folketinget prioriterer sundhedsområdet. Sådan reagerer formand for Danske Regioner, Bent Hansen, efter at der blandt andet er bevilget 50 millioner kroner om året til psykiatrien. Han kunne dog godt ønske sig flere varige midler frem for midlertidige.

Læs mere

Nu får angst- og depressionspatienter nem og gratis psykologhjælp online

Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud. Det er banebrydende behandling, hvor vi hjælper mere rettidigt, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Færre børn genindlægges i psykiatrien

Det sker ikke længere så ofte, at børn og unge bliver indlagt igen kort tid efter, at de er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. Efter flere år med et stigende antal genindlæggelser er kurven nu knækket. Det tyder på bedre sammenhæng mellem hospitalsbehandling og opfølgning, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere