Nødvendigt med samarbejde om mere forebyggelse

Danske Regioner lancerer nyt forebyggelsesudspil. Målet med udspillet ”Sundhed for livet” er både mere sundhed for borgerne og bedre brug af de fælles midler til sundhed.

Visionen om ”Sundhed for alle” indeholder forebyggelses-udspillet ”Sundhed for livet”, hvor Danske Regioner lægger op til et tværgående samarbejde for bedre at forebygge sygdomme og lidelser.

Danske Regioners generalforsamling vedtog i 2016 at arbejde på et oplæg til en forebyggelsesstrategi, og nu er udspillet her så: Det er et katalog med forslag på forebyggelsesområdet, der lægger op til debat og samarbejde mellem både lokale, regionale og statslige aktører: Fra handelsdrivende og foreninger til Christiansborg. 

- Vi har brug for ekstra indsats på forebyggelsesområdet. Både af hensyn til borgernes sundhed på langt sigt, men også fordi vi ganske enkelt ikke har råd til at lade være, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman.

- De kommende år får vi flere og flere kronikere og multisyge ældre, og samtidig bliver der færre hænder på arbejdsmarkedet, tilføjer Ulla Astman.   

Formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk er glad for initiativet:

- Det er fantastisk godt, at Danske Regioner nu fokuserer på mere forebyggelse. Flere og flere behandles i sundhedsvæsenet, og vi har brug for øget fokus på årsagerne, siger han. Morten Grønbæk hæfter sig fx ved et forslag om at hæve aldersgrænsen for at fx købe vin og øl til 18 år.

- Danske unge drikker mere end unge i andre lande. Og dårlige alkohol-vaner grundlægges ofte i teenageårene, så det er på tide, at vi lærer af andre lande, hvor stramninger har været med til at nedsætte forbruget, siger Morten Grønbæk.

- Danmark befinder sig på ”albansk niveau” med den lave 16-års grænsen for køb af øl og vin. Vi er for længst blevet overhalet af næsten alle andre europæiske lande, hvor grænsen er højere, så grænsen bør helt klart hæves, lyder det fra Morten Grønbæk fra forebyggelsesrådet.

læs mere

Sundhed for livet

Hent Danske Regioners forebyggelsesudspil her:

 

generalforsamling 2017

Udspil, taler og video og fotos fra GF17

Få overblik over begivenhederne på Danske Regioners generalforsamling d. 6. april i Aarhus.

regioner.dk/gf17 finder du alle de udspil og rapporter, der blev lanceret i forbindelse med generalforsamlingen, og du kan se taler og debatter på video.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman
relaterede nyheder

Læs mere

Nyt netværk skal forbedre indsatsen for tusindvis af diabetes-patienter

Et nyt nationalt netværk skal styrke forebyggelse, forskning og samarbejde inden for en af de største folkesygdomme i Danmark – diabetes. Det handler om at kende hver enkelt patients behov og indrette hjælpen efter det, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

Reglerne bliver ændret, så patienter får udbetalt erstatninger uden at risikere at skulle betale pengene tilbage, hvis regionen anker. - En fornuftig ændring, der skaber ro for patienterne, siger formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Læs mere

Gebyr til patienter, der ikke møder op, har ingen effekt

Forsøg med at udstede gebyr ved udeblivelser på hospitalsafdelinger i Silkeborg og Viborg, har ikke fået flere til at overholde aftaler: – Vi har fået afklaret, at det ikke virker at afkræve patienter 250 kroner i straf, så vi satser nu på andre metoder for at få flere patienter til at møde op, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere

Danske Regioner inviterer til dialog om svangreomsorgen

Danske Regioner har foretaget en faktuel kortlægning af svangreomsorgen. Kortlægningen viser blandt andet at antallet af fødsler i Danmark er stigende. Det gælder også antallet af fødsler med komplikationer. Det er en udvikling som sundhedsvæsenet skal tage hånd om. Derfor er der grund til at se på arbejdstilrettelæggelsen på området og på nye løsninger.

Læs mere