Høring om metoder for vurdering af medicin

Danske Regioner sender nu forslag om metoder for medicinvurdering til høring hos interessenter. Måneden ud er der mulighed for at afgive svar på de metoder, der kan tænkes anvendt i Medicinrådet, der begynder sit arbejde i 2017.

Danske Regioner vil sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om Medicinrådets arbejde, såvel nu som senere, og derfor er forslaget sendt til høring hos de organisationer, der bliver en del af det kommende råd.

Oplægget til metoder kan være med til at sikre systematisk og ensartet vurdering af den medicin, som det kommende Medicinråd skal vurdere.

Medicinrådets formål er at sikre hurtig og ensartet ibrugtagning af ny medicin på tværs af regioner og sygehuse.

Danske Regioner ser nu frem til, at modtage interessenternes høringssvar i løbet af oktober.

Om Medicinrådet

Medicinrådet er et uafhængigt og rådgivende råd, som bygger videre på det arbejde, som hidtil er foregået i Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Medicinrådet udsteder anbefalinger og vejledninger, som regionerne herefter hver især implementerer. Medicinrådet kommer derfor ikke til at træffe afgørelser, men fungerer alene som et rådgivende råd for regionerne.

Medicinrådets beslutning, om hvorvidt et nyt lægemiddel skal tages i brug, vil ske på baggrund af en samlet vurdering af lægemidlets kliniske merværdi, en omkostningsanalyse og resultatet af Amgros' prisforhandling.

 

Læs mere:

relaterede nyheder

Læs mere

Opbakning til justering af Medicinrådets rammer

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udforinger med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Læs mere

Regionerne står klar til at løfte dansk life science

Regionerne vil spille aktivt med, når regeringen senere på året lancerer en vækststrategi for det danske lægemiddel-, medico- og biotekområde. Vi skal styrke sundhedsforskningen, så vi skaber nye og bedre behandlingsformer.

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Læs mere