Psykiatri: Flere patienter i behandling og faldende ventetider

Der er fremskridt på en række områder i psykiatrien. Det viser tal fra Danske Regioner, der glæder sig over, at ekstra midler fra satspuljen har været med til at give et skub i den rigtige retning.

Bent Hansen glæder sig over satspuljemidler, der over en årrække, fra 2015 til 2018, samlet skal give psykiatrien et løft. Samlet er der over de fire år afsat 2,2 milliarder kroner ekstra til anlæg og drift på psykiatri-området.

- Det lyder som et stort beløb, men her i 2016 gælder ekstra-bevillingen til drift dog kun 300 millioner kroner af beløbet, lyder det fra Bent Hansen. Han minder samtidig om, at 700 millioner kroner er reserveret til anlæg.

Positiv udvikling

De senest opgjorte tal for 2015 viser dog, at der allerede er sket en bevægelse i positiv retning: Kapaciteten er øget, så der i dag er plads til at behandle flere patienter - og år for år er ventetiderne faldet, så behandlingen i dag bliver iværksat langt hurtigere end før. Især på børneområdet sker hjælpen hurtigere:

- Vi har ansat flere psykologer, vi har købt overarbejdstimer af læger, og vi har sørget for hurtig indsats med planlagte pakkeforløb, så alt i alt er udviklingen på psykiatri-området et felt, vi kan være stolte af, siger Bent Hansen.

Han ser nu frem til at forklare udviklingen overfor sundhedsminister Sophie Løhde, der i pressen bl.a. har undret sig over, at antallet af sengepladser ikke er udvidet trods pengetilførslen:

- Det var dog ikke en del af aftalen, at pengene skulle bruges til ekstra senge. Vi har satset på flere former for hurtig hjælp til de flere og flere patienter. Så i dag udnytter vi kapaciteten bedre, og har fået et stigende antal patienter til både ambulante behandlinger og til indlæggelse, konstaterer Bent Hansen.

 

fakta

Faldende ventetid i psykiatrien

Antal unikke patienter (børn, unge og voksne) i behandling:
2015: 148.304
2014: 142.545

Antal ambulante behandlinger, voksenpsykiatri:
2015: 1.235.217
2014: 1.163.793

Antal indlæggelser, voksenpsykiatri:
2015: 44.045
2014: 42.922

Ventetid i gennemsnit faldet fra:
84 dage til 24 dage for børn og unge fra 2010 til 2015 og fra
36 dage til 27 dage for voksne

ventetid-psyk-final-550-3.png

Fra den kommende rapport fra Danske Regioner, ”Benchmarking i psykiatrien 2015”.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk


Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T:3529 8413
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Udspil: 200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud

Danske Regioner er nu klar med et forslag om 100 særlige rehabiliteringspladser i psykiatrien og 100 pladser på specialiserede socialpsykiatrisker bosteder. "Det haster med at sikre forholdene for både patienter og medarbejdere i psykiatrien", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Stor tilfredshed blandt patienter og pårørende i psykiatrien

Den samlede tilfredshed med de psykiatriske tilbud i Danmark er høj. Det fremgår af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplever i Psykiatrien 2016 (LUP). "Resultaterne er flotte, og det viser, at der bliver arbejdet hårdt for at give patienterne den bedste behandling", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Stadig brug for en løsning trods nej til udspil om nye bosteder til psykisk syge

"Problemet forsvinder ikke af sig selv. Heller ikke selv om det nuværende forslag om nye bosteder afvises på Christiansborg". Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. "Der er stadig er brug for en løsning, så ansatte, pårørende og beboere kan føle sig trygge".

Læs mere

Færre får infektion på sygehuset

På få år har alle fem regioner mindsket antallet af borgere, som får en alvorlig diarré-infektion i forbindelse med et sygehusbesøg. Samtlige regioner har sat indsatser i gang, og regionernes niveauer kommer tættere på hinanden. Vi har taget hånd om en alvorlig udfordring på tværs af landet, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere