Positivt med fokus på sundhed og en moderne offentlig sektor

Danske Regioner byder den nye regering velkommen og glæder sig over det fortsatte fokus på sundhed i regeringsgrundlaget. Erhverv, vækst og sundhed er nogle af de prioriterede områder i den nye trekløverregerings regeringsgrundlag.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget vægt på en fortsat modernisering af den offentlige sektor, ligesom bedre vilkår for virksomhederne er i fokus.

- Vi ser frem til at indgå i et fortsat godt samarbejde med den nye regering om de områder, hvor vi er fælles om at løse opgaven. Det er af afgørende betydning for Danmark, at vi fastholder fokus på vækst som motor for udviklingen – og her ønsker Danske Regioner fortsat at bidrage til at skabe løsninger, siger Bent Hansen.

Den kommende regering lægger i grundlaget op til en vækst i det offentlige forbrug på 0, 3 procent, hvilket er lavere end de 0,5 procent, der var lagt op til med Venstre-regeringens forslag til 2025-plan.

- Udsigten til lavere vækst i det offentlige forbrug er selvfølgelig bekymrende, da vi ved, at der kommer et enormt pres på sundhedsvæsenet de kommende år. Jeg anerkender den økonomiske udfordring, som Danmark står over for, og i sundhedsvæsenet har vi også et ansvar for at bruge skattekronerne bedst muligt, men det ændrer ikke på, at antallet af patienter stiger år for år, siger Bent Hansen og fortsætter:

- Der vil være brug for at investere i sundhed i de kommende år, hvis vi blot skal fastholde det niveau, vi har i dag - og investeringen skal komme fra andre dele af den offentlige sektor, hvis regeringen fastholder 0,3 procent som vækstrate i de kommende år. Jeg respekterer naturligvis regeringens ønske om at prioritere de offentlige udgifter, så der skabes rum til de områder, der har regeringens fokus som fx sundhed og uddannelse, siger han.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner
T: 20 37 11 98
M: 20 37 11 98
E: jenst@regionsjaelland.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

Reglerne bliver ændret, så patienter får udbetalt erstatninger uden at risikere at skulle betale pengene tilbage, hvis regionen anker. - En fornuftig ændring, der skaber ro for patienterne, siger formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne har skarpt fokus på administration

I budgetterne for 2018 vil alle regioner skære i udgifterne til administration, og antallet af administrative chefer i regionerne er kun steget svagt, viser tal fra regionerne. En ny analyse fra Dansk Erhverv opgør stigningen til knap 40 procent. Analysen er helt i skoven, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Danskernes højest prioriterede velfærdsområde trænger til et løft

Der er brug for flere penge til sundhedsområdet, især de pressede hospitaler. Psykiatriske patienter har krav på bedre tid med personalet, og forholdene på de medicinske afdelinger skal forbedres for både patienter og medarbejdere. Det kan lade sig gøre i den kommende finanslov, skriver Danske Regioners formandskab.

Læs mere

Gebyr til patienter, der ikke møder op, har ingen effekt

Forsøg med at udstede gebyr ved udeblivelser på hospitalsafdelinger i Silkeborg og Viborg, har ikke fået flere til at overholde aftaler: – Vi har fået afklaret, at det ikke virker at afkræve patienter 250 kroner i straf, så vi satser nu på andre metoder for at få flere patienter til at møde op, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere