Positivt med fokus på sundhed og en moderne offentlig sektor

Danske Regioner byder den nye regering velkommen og glæder sig over det fortsatte fokus på sundhed i regeringsgrundlaget. Erhverv, vækst og sundhed er nogle af de prioriterede områder i den nye trekløverregerings regeringsgrundlag.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget vægt på en fortsat modernisering af den offentlige sektor, ligesom bedre vilkår for virksomhederne er i fokus.

- Vi ser frem til at indgå i et fortsat godt samarbejde med den nye regering om de områder, hvor vi er fælles om at løse opgaven. Det er af afgørende betydning for Danmark, at vi fastholder fokus på vækst som motor for udviklingen – og her ønsker Danske Regioner fortsat at bidrage til at skabe løsninger, siger Bent Hansen.

Den kommende regering lægger i grundlaget op til en vækst i det offentlige forbrug på 0, 3 procent, hvilket er lavere end de 0,5 procent, der var lagt op til med Venstre-regeringens forslag til 2025-plan.

- Udsigten til lavere vækst i det offentlige forbrug er selvfølgelig bekymrende, da vi ved, at der kommer et enormt pres på sundhedsvæsenet de kommende år. Jeg anerkender den økonomiske udfordring, som Danmark står over for, og i sundhedsvæsenet har vi også et ansvar for at bruge skattekronerne bedst muligt, men det ændrer ikke på, at antallet af patienter stiger år for år, siger Bent Hansen og fortsætter:

- Der vil være brug for at investere i sundhed i de kommende år, hvis vi blot skal fastholde det niveau, vi har i dag - og investeringen skal komme fra andre dele af den offentlige sektor, hvis regeringen fastholder 0,3 procent som vækstrate i de kommende år. Jeg respekterer naturligvis regeringens ønske om at prioritere de offentlige udgifter, så der skabes rum til de områder, der har regeringens fokus som fx sundhed og uddannelse, siger han.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner
T: 20 37 11 98
M: 20 37 11 98
E: jenst@regionsjaelland.dk

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Brexit kan slå hul i kassen hos de regionale vækstfora

Med briternes farvel til EU kan pengeposen blive mindre, fordi briterne i dag yder mere end de modtager. EU-Kommissionen forventer skarp konkurrence om midlerne, når EU’s næste syv-årige budget skal forhandles på plads. Hvis det står til Det Europæiske Regionsudvalg, skal der dog fortsat være penge til EU-investeringer i alle regioner i EU.

Læs mere

Massivt pres på sundhedsvæsenet kræver flere penge

Aktiviteten på landets hospitaler er vokset med 25 procent, mens antallet af medarbejdere kun er steget med 4 procent. Regeringen er nødt til at prioritere flere midler til pressede hospitaler, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen, efter dagens forhandlingsmøde om regionernes økonomi i 2018.

Læs mere

Et nyt styringsmonster til hospitalerne? Ellers tak

Kære regering og kære Folketinget: Drop produktivitetskrav og aktivitetspulje. Og gør det med virkning fra 2018. Patientrettigheder, nationale sundhedsmål og budgetloft sikrer stadig solid styring af sundhedsvæsenet, skriver Bent Hansen og Stephanie Lose i debatindlæg.

Læs mere

Forhandlingsstart: 2,7 mio. patienter har brug for penge til bedst mulig behandling næste år

Første møde om pengene til sundhedsvæsenet næste år er afholdt. Danske Regioner håber på et betydeligt løft af økonomien. - Det er tiltrængt af hensyn til de mange patienter, vi kan imødese, og som vi gerne vil hjælpe bedst muligt, lyder det fra formanden, Bent Hansen.

Læs mere