Personlig medicin er her allerede og bør styrkes

4.864 blodprøver har gigtpatienter nu afgivet til den nye biobank, i håb om bedre behandling i fremtiden. Kræftpatienter har allerede stor gavn af personlig medicin, hvor deres gener viser vej til hvilken behandling, der er bedst for hver enkelt patient.

Personlig medicin bliver ofte nævnt som et fremtidsscenarie malet med bred pensel, men den målrettede behandling er allerede virkelighed for mange danskere: Patienter, der er ramt af én af de ”store” kræftformer - cancer i bryster, lunger eller tarme, har f.eks. allerede gavn af en mere ”skræddersyet behandling”. Med vævs- eller blodprøver undersøger lægerne en del af deres gener, og patienterne får så dén medicin, der virker bedst ud fra netop deres genetiske profil.

Og andre patientgrupper venter utålmodigt. F.eks. oplever gigtpatienter i dag ofte, at dén medicin, de tager, ikke har den virkning, som både de og fagfolk havde håbet på. Det gælder 30 procent af de godt 3.000 patienter, der hvert år begynder at få biologisk gigtmedicin. Det oplyser gigt-databasen Danbio.

Af samme grund er Dansk Reuma Biobank vokset støt, siden den første blodprøve blev taget i maj sidste år. 4.864 gange er der taget blodprøver fra 3.046 gigtpatienter - ikke fordi det gavner dem her og nu- men i håb om at bidrage til bedre behandling i fremtiden.

- Vi regner med, at kvittere for patienternes indsats i fremtiden med mere målrettet behandling, der har færre bivirkninger. For gigt kan være langt mere invaliderende end mange forestiller sig, siger Bent Hansen. Han understreger, at Danmark kan nå en førende position på området, når biobankerne vokser, og den relativt store medicinalindustri herhjemme styrker indsatsen på området.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne står klar til at løfte dansk life science

Regionerne vil spille aktivt med, når regeringen senere på året lancerer en vækststrategi for det danske lægemiddel-, medico- og biotekområde. Vi skal styrke sundhedsforskningen, så vi skaber nye og bedre behandlingsformer. "Det kommer både patienter og virksomheder til gode", sagde Bent Hansen, formand for Danske Regioner, på Dansk Industris Sundhedsindustriens Dag i dag.

Læs mere

Opbakning til justering af Medicinrådets rammer

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udforinger med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Læs mere