Flere psykisk syge får hurtigere hjælp

Der indlægges og behandles stadig flere patienter i psykiatrien, og ventetiderne falder, viser ny kortlægning af psykiatrien. Men antallet af genindlæggelser er samtidig steget.

På en række områder er den psykiatriske indsats i Danmark i fremgang. Børn og unge ventede sidste år gennemsnitligt 24 dage på at blive set første gang i psykiatrien mod 77 dage i 2011. For voksne patienter var ventetiden 27 dage mod tidligere 37. Sammen med kortere ventetid er der også skabt bedre fremdrift i patientforløbene: Sidste år blev 68 procent af børn og unge set igen til andet møde i psykiatrien inden for 30 dage mod 52 procent i 2011. Det viser tal fra ”Benchmarking af psykiatrien 2015”, som udgives i dag.

Kortlægningen viser en psykiatri i højt gear. Markant flere patienter er blevet indlagt samtidig med en betragtelig stigning i antallet af patienter i ambulant behandling. I børne- og ungepsykiatrien var der i 2015 i alt 2192 indlæggelser mod 1399 i 2011. For voksne er antallet steget til 44.045 indlæggelser fra 39.365.

- Psykiatrien er de seneste år lykkedes med at behandle langt flere patienter hurtigere. Det er en bedrift, som er kommet rigtigt mange mennesker til gode, og som vi ikke mindst kan takke vores dygtige personale for. Udviklingen er også et resultat af et klart politisk ønske om korte ventetider til udredning og behandling. Det har vi leveret – og det vil vi kæmpe for at holde fast i, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Opmærksom på genindlæggelser

Benchmark-analysen viser også en psykiatri under pres. Det ses blandt andet af et stigende antal genindlæggelser. Her bør regionerne have et stærkt fokus, påpeger Charlotte Fischer. I 2015 blev 158 børn og unge genindlagt inden for en uge mod 64 i 2011. Blandt voksne er antallet steget fra 3537 til 4544.

- Regionerne vil følge denne udvikling tæt. Vores mål er at få antallet af genindlæggelser ned - og ikke mindst de meget hurtige, som kan være resultat af for hurtige udskrivelser. Det vil ikke mindst kræve et tættere samarbejde mellem regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes tilbud. Vi får kun knækket denne udvikling, hvis vi også bliver bedre til at sikre patienterne en hverdag i trygge rammer, når de udskrives. Det er en opgave, som regionerne ønsker at gå tættere sammen med kommunerne om, siger Charlotte Fischer.

Samlet set er antallet af danskere i psykiatrisk behandlet vokset fra 117.876 i 2011 til 148.304 i 2015.

LÆS MERE:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk


Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M:2115 2910
E:jbg@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Charlotte Fischer ,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsmedlem
T 31 25 96 55
M 31 25 96 55
E chafis@regionh.dk
charlotte-fischer-fri.png
relaterede nyheder

Læs mere

Nyt partnerskab mod selvmord

Danske Regioner indgår nu i et partnerskab med 21 organisationer. Samarbejdet skal mindske antallet af selvmord og forsøg på at tage sit eget liv.
- Danske Regioner hilser det brede partnerskab velkomment, siger formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Charlotte Fischer.

Læs mere

Psykiatriske patienter venter stadig kortere på behandling

Siden 2010 er ventetiden til psykiatrisk behandling faldet støt. Også det seneste år er ventetiden faldet for både børn og voksne, viser nye tal. Hurtig behandling er med til at sikre, at psykisk sygdom ikke forværres, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Botilbud for borgere med psykiske lidelser får faste læger tilknyttet

KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.

Læs mere

Indsatsen mod tvang i psykiatrien går langsommere end planlagt

I 2014 og 2015 blev færre og færre psykiatriske patienter lagt i bælte, men den positive udvikling stagnerede i 2016, viser ny opgørelse. "Mange psykiatriske afdelinger har nedbragt brugen af tvang, men vi er ikke tilfredse, før vi får tvangen mærkbart længere ned over hele linjen", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere