Vi siger ja til genetiske analyser for at få bedre sygdoms-behandling

Danskerne vil gerne have undersøgt deres DNA for at undgå sygdom og få bedre behandling, viser ny meningsmåling.

- Vi satser nu for alvor på, at langt flere danskere kan få gavn af personlig medicin, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden er, at Folketinget netop har bevilget 100 mio. kr. til en strategi, der skal være med til at udvikle mere personlig medicin.

Over 8 ud af 10 vil gerne have deres DNA undersøgt

83 procent af de adspurgte svarer i en måling fra Epinion, at de gerne vil have tilbud om en genetisk undersøgelse for at få den bedst mulige behandling, hvis de bliver syge.

1.005 borgere har svaret på spørgsmål om deres syn på genetik, forskning og sygdomsbehandling. 45 procent af dem ønsker at vide alt om deres sygdomsrisiko – uanset om der findes behandling eller ej, mens hver tredje kun vil have svar, hvis der findes forebyggelses- eller behandlingsmulighed.

Stor vision – mange spørgsmål

Borgerne efterspørger også i høj grad mere viden om personlig medicin. Gentests bruges allerede i dag til bl.a. kræftpatienter. Men der er mange borgere, der ikke mener, at de ved nok om, præcist hvordan flere DNA-analyser i fremtiden kan bruges til at udvikle mere målrettet behandling. Hver tredje siger, at de nærmest ikke ved noget om emnet. Kun 3 procent mener, at deres viden er stor.

Bent Hansen peger på, at inddragelsen af borgerne nu bygger videre på de erfaringer, som Danske Regioner har, efter at der tidligere på året blev afholdt borgerpanel-møder i Vejle og Købehavn.

- Mere og bedre brug af gentests i forskning og behandling, kan blive en milepæl for danskernes sundhed, men vi skal også lytte til dén tvivl, der kan opstå, når data om ens genetik bliver kortlagt. Borgerne skal kunne træffe beslutninger ud fra et oplyst grundlag, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere