Vi siger ja til genetiske analyser for at få bedre sygdoms-behandling

Danskerne vil gerne have undersøgt deres DNA for at undgå sygdom og få bedre behandling, viser ny meningsmåling.

- Vi satser nu for alvor på, at langt flere danskere kan få gavn af personlig medicin, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden er, at Folketinget netop har bevilget 100 mio. kr. til en strategi, der skal være med til at udvikle mere personlig medicin.

Over 8 ud af 10 vil gerne have deres DNA undersøgt

83 procent af de adspurgte svarer i en måling fra Epinion, at de gerne vil have tilbud om en genetisk undersøgelse for at få den bedst mulige behandling, hvis de bliver syge.

1.005 borgere har svaret på spørgsmål om deres syn på genetik, forskning og sygdomsbehandling. 45 procent af dem ønsker at vide alt om deres sygdomsrisiko – uanset om der findes behandling eller ej, mens hver tredje kun vil have svar, hvis der findes forebyggelses- eller behandlingsmulighed.

Stor vision – mange spørgsmål

Borgerne efterspørger også i høj grad mere viden om personlig medicin. Gentests bruges allerede i dag til bl.a. kræftpatienter. Men der er mange borgere, der ikke mener, at de ved nok om, præcist hvordan flere DNA-analyser i fremtiden kan bruges til at udvikle mere målrettet behandling. Hver tredje siger, at de nærmest ikke ved noget om emnet. Kun 3 procent mener, at deres viden er stor.

Bent Hansen peger på, at inddragelsen af borgerne nu bygger videre på de erfaringer, som Danske Regioner har, efter at der tidligere på året blev afholdt borgerpanel-møder i Vejle og Købehavn.

- Mere og bedre brug af gentests i forskning og behandling, kan blive en milepæl for danskernes sundhed, men vi skal også lytte til dén tvivl, der kan opstå, når data om ens genetik bliver kortlagt. Borgerne skal kunne træffe beslutninger ud fra et oplyst grundlag, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (2)
Læs mere

Relaterede nyheder

Anbefalinger klar for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Færre patienter skal falde mellem to stole i sundhedsvæsnet og flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå indlæggelser. Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af KL, Danske Regioner og staten, er nu klar med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne.

Læs mere

Carlsbergfondet giver 15 millioner kroner til forskning i etiske aspekter af Personlig Medicin

Personlig medicin vinder frem, og det øger behovet for mere grundlæggende forskning i de etiske, juridiske og organisatoriske aspekter af udviklingen og brugen af den. Carlsbergfondet bevilger derfor 15 mio. kr. til professor, ph.d. Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe)

Læs mere

7 ud af 10 mødre: Ok med forskelligt antal konsultationer til gravide

Antallet af konsultationer bør i højere grad afstemmes efter den gravides behov, mener et stort flertal blandt kvinder, der har født i løbet af de sidste to år. 71 % synes, at mere variation i antallet af konsultationer er på sin plads. Det viser en måling, som Epinion har lavet for Danske Regioner.

Læs mere

Folkemøde fyldt med sundhed

Sundhedsdebatter fylder suverænt mest på årets Folkemødet på Bornholm, og Danske Regioner indbyder til en lang række debatter på sundhedsområdet: Kan man for eksempel bygge et hospital på én dag, og hvordan sikrer vi trygge fødsler i fremtiden?

Læs mere