Speciallæger skal fordeles over hele landet

Danske Regioner tager nu et nyt redskab i brug for at sikre en ensartet lægedækning over hele landet. På tre af landets store hospitaler skal antallet af speciallæger fastfryses, så det bliver attraktivt for ledige speciallæger at søge til andre hospitaler.

1. januar 2019 skal antallet af speciallæger på tre af landets store hospitaler meget gerne være det samme, som det er ved det kommende årsskifte.

Danske Regioners bestyrelse, der består af regionsrådspolitikere fra hele landet, besluttede i går til en fastfrysning af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de tre største byer i Danmark.

Formålet er at sikre lægedækningen på sygehuse i hele landet, hvor der nogle steder i dag er problemer med at rekruttere læger til ledige stillinger.

- Jeg er meget glad for, at vi på tværs af landets fem regioner har kunnet finde fælles fodslag med det formål at løse en meget vanskelig problematik. Den her problematik går på tværs af regionsgrænserne, og derfor er det et stærkt signal, at vi nu står sammen om at løse udfordringerne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Fordelingen af speciallæger rundt i landet har i en årrække voldt problemer, og enkelte steder i landet har det sågar været nødvendigt at lukke specialer på grund af manglen på læger. Fastfrysningen er tænkt som et midlertidigt forsøg på at løse udfordringen, og den toårige periode skal bruges til at tænke nye tanker.

- Vi er ansvarlige for et samlet sundhedsvæsen i hele landet, og derfor skal der findes mere permanente løsninger på problematikken. Det er godt, at vi nu har en deadline for at få skabt en varig løsning på problemet, siger Bent Hansen.

Han håber desuden, at fastfrysningen hurtigt vil have effekt på de hospitaler, der i dag efterspørger speciallæger til ledige stillinger.

- Jeg er med på, at der bliver tale om en vanskelig ledelsesopgave på de berørte hospitaler, der i en periode skal tænke sig ekstra godt om, når de rekrutterer. Til gengæld er det mit håb, at landets øvrige hospitaler hurtigt vil kunne mærke en effekt i form af flere ansøgere til de stillinger, der måtte være, siger Bent Hansen.

 

Link til informationsbrev til regionerne

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ole Lund Jensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 81 43
M: 2172 8197
E: olj@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere