Fuld fart på ny styring i regionerne

Regionerne er godt i gang med at implementere nye styringsformer i sundhedsvæsenet, som kan bidrage til kvalitet og sammenhængende patientforløb. Men der er brug for at komme endnu videre, lyder det i ny rapport fra KORA om værdibaseret styring i regionerne.

Regionerne bevæger sig i den rigtige retning, når det drejer sig om at finde nye styringsformer, der flytter fokus fra aktivitet til kvalitet. Men udviklingen tager tid, og der mangler fortsat metoder til at opgøre og styre efter værdi for patienten, lyder det fra KORA i en kortlægning af regionernes forsøg med alternative styrings- og afregningsmodeller, der er blevet offentliggjort i dag.

- Sundhedsvæsenet er presset af den ændrede befolkningssammensætning og dyre behandlingsformer. Vi ønsker med værdibaseret sundhed at blive mere effektive ved at bruge ressourcerne der, hvor det skaber størst værdi for både patient og samfund, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Rapporten, der er bestilt af Danske Regioner som en del af strategien for at ændre styringen af sundhedsvæsenet, anbefaler, at regionerne styrer mere efter outcome og samlede omkostninger og udnytter potentialet i patientrapporterede oplysninger.

- Vi vil nu bruge KORAs anbefalinger til at komme endnu videre med denne vigtige omstilling. Værdibaseret styring er ikke ’quick fix’. Det er ikke let at måle effekt, det er langt lettere at måle på antallet af operationer. Men det er den rigtige vej at gå, så vi kan bruge ressourcerne og patienternes tid bedre i fremtiden, siger Bent Hansen.

Danske Regioner går nu endnu mere konkret til værks og få udviklet effektmål på konkrete behandlingsområder. Det skal ske sammen med klinikere og patienter, der har erfaringer med forløbene.

Regionerne har udvalgt syv behandlingsområder, hvor fagfolk fra hele landet sammen med patientrepræsentanter – og med inspiration fra udlandet - skal give deres bud på, hvad der er relevante effektmål for bestemte patientgrupper. Derefter skal målene anvendes i praksis på afdelingerne bagefter.

I sidste uge var de regionale projektledelser samlet til inspirationsdag sammen med ICHOM, der har arbejdet i en lang række lande med at udvikle mål for, hvad der har værdi for patienten i konkrete behandlingsforløb.

Læs mere:

De nye regionale indsatser fordeler sig således:

 

Under det tværregionale projekt om styring efter værdi for patienten er der syv delprojekter, som bliver ledet af projektledelser i regionerne.  Delprojekterne i de enkelte regioner er et stort skridt mod at gøre visionen om værdibaseret styring til virkelighed. Fælles for alle delprojekterne er, at de er tværregionale – det betyder, at de skal danne grundlag for ensartet opfølgning på resultater for patienter i hele landet og ikke blot i den enkelte region.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

 

 

Henriette Sø, presserådgiver

Kommunikation
M: 4045 2514
E: hso@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Historisk skifte i styring af hospitaler

Det er lykkedes os at få afskaffet produktivitetskravet, og fra årsskiftet har vi med regeringen aftalt en helt ny måde at styre sundhedsvæsnet på: Nærhedsfinansiering, der skal skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Bedre patienthjælp med en endnu bedre almen praksis

Når flere patienter skal hjælpes i eller tæt på eget hjem, spiller de praktiserende læger en stadig større rolle. Derfor er det rigtig positivt, at regeringen nu fremlægger en plan for almen praksis, siger Danske Regioners formand, Stephanie Lose. Regionerne har taget hul på opgaven.

Læs mere

Regionerne er klar til at omstille sundhedsvæsenet

Et bedre og mere nært sundhedsvæsen kræver høj kvalitet og specialiseret sundhedsekspertise. Det har regionerne, og det stiller vi gerne til rådighed, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, i forlængelse af statsministerens bebudede sundhedsreform efter sommerferien. Regionerne er i fuld gang med at omstille sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere

Flere med blodpropper i hjernen får dyr behandling

Flere patienter end tidligere antaget har gavn af specialiseret behandling, hvis de får en blodprop i hjernen. Hjælpen kan redde liv, og patienter kan undgå alvorlige følger. ”Behandlingen er god, men dyr, og det er én af grundene til, at vi nu efterlyser et væsentligt økonomisk løft fra staten”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere