Høringssvar til gymnasieloven

Regionerne støtter gymnasieloven hensigt om, at de unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg, og at det skal resultere i, at flere tager en erhvervsuddannelse eller erhvervsfaglig studentereksamen.

Danske Regioners bestyrelse har drøftet gymnasieaftalen og udkastet til ny gymnasielov. 

Regionerne mener, at uddannelse og kompetenceudvikling er afgørende for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og dermed essentielt for vækst og udvikling i alle regioner. Gymnasierne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre, at så mange unge som muligt opnår de rette kompetencer, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

Derfor støtter regionerne forligsparternes hensigt om, at de unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg, og at det skal resultere i, at flere tager en erhvervsuddannelse eller erhvervsfaglig studentereksamen (eux).

Regionerne desuden lægger vægt på, at kriterierne for fordeling af gymnasieelever skal være gennemsigtige, forståelige og retfærdige. Danske Regioner har opgjort, at godt 95 procent af gymnasieeleverne er optaget på det gymnasi-um, de ønskede sig som 1. prioritet. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på, at det store flertal får opfyldt deres 1. prioritet.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet med forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. Du kan læse de 10 anbefalinger her.